Bericht van de directie

We hebben verslagjaar 2023 financieel goed afgesloten, toch was het een jaar met de nodige uitdagingen. De effecten van de hoge energieprijzen, die haar oorsprong hebben in de oorlog in Oekraïne, waren goed merkbaar.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen & trends

We bevinden ons op dit moment in een bijzonder tijdsgewricht. Om de aarde leefbaar te houden, moeten we ons bewust worden wat onze impact is op onze leefomgeving en op het wereldwijde klimaat.

Lees meer ›Ontwikkelingen & trends

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Bericht van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het formuleren en realiseren van de strategie, de doelstellingen en het beleid en de gang van zaken bij N.V. Juva en de met haar verbonden ondernemingen.

Lees meer ›Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van medewerkers in ondernemingen. Ook binnen N.V. Juva behartigt een actieve ondernemingsraad de belangen van alle medewerkers.

Lees meer ›Bericht van de Ondernemingsraad

Corporate Governance

N.V. Juva is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Poeldijk. N.V. Juva is de holding van een groep bedrijven die werkt aan de beschikbaarheid van energie, nu en ook tijdens de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Lees meer ›Corporate Governance

Risicomanagement

Wij willen al onze klanten te allen tijde toegang bieden tot energie zonder dat onverwachtse verstoringen zorgen voor discontinuïteit van de organisatie, de dienstverlening in gevaar brengt of dat we onbedoeld bijdragen aan misstanden in de wereld.

Lees meer ›Risicomanagement

Kerncijfers Westland Infra Netbeheer

Lees meer ›Kerncijfers Westland Infra Netbeheer