Duurzame relatie met de samenleving

Wij werken niet aan verduurzaming omdat het moet, maar vanuit onze intrinsieke motivatie. Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan een leefbare toekomst. Dat dragen we uit en we handelen ernaar in ons dagelijkse werk.

Maatschappelijk betrokken bedrijfsvoering

Een goede relatie met onze omgeving is essentieel voor het leveren van de beste dienstverlening en het behalen van onze doelen. Een belangrijke stakeholder is uiteraard de glastuinbouw. Om hen zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het warmtenet in het Westland is een afvaardiging van tuinders opgericht. Zij vervullen de rol als klankbordgroep en geven advies.

Vanuit Juva als geheel en vanuit de verschillende ondernemingen zijn we voortdurend met onze stakeholders in contact. Regelmatig geven we presentaties aan verschillende stakeholders om met hen te sparren over de ontwikkelingen binnen de energietransitie. Te denken valt aan bijeenkomsten met ex-glastuinbouwondernemers, Colleges van diverse gemeenten en andere belanghebbenden. Daarin nemen we graag het initiatief.

Hoge klanttevredenheid en CES score

We hechten grote waarde aan klanttevredenheid. Kort gezegd, we willen ons werk goed doen. Onze klanten hebben ons in 2023 opnieuw met een mooi cijfer gewaardeerd.

Er is echter een groot tekort aan capaciteit om al het werk te doen. Dat maakt de noodzaak om het in één keer goed, slim en afgestemd te doen extra groot. Met die reden investeren we het komende jaar in mensen en middelen om de volgende stap te maken. Zij leveren hoge kwaliteit, maar dat kost nog vaak te veel inspanningen. Waar nodig worden posities versterkt om een meer robuuste organisatie op te bouwen.

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Westland Infra Netbeheer B.V.

8,1

8,4

8,2

8,3

8,0

8,0

Anexo B.V.

8,0

7,9

8,0

7,5

7,2

7,7

N.V. Juva (= gemiddelde WIN en Anexo)

8,1

8,2

8,1

7,9

7,6

7,9

Creëren werkgelegenheid in de regio

De komende decennia is er enorm veel werk te doen. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om voldoende mensen te vinden om dat werk uit te voeren. Al onze activiteiten groeien de komende jaren verder. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk breidt uit door meer infrastructuur, maar ook door dynamische benutting van assets. Actieve sturing van vraag en aanbod verlangt steeds meer inzicht op de actuele energiebalans om aan te kunnen sluiten op de energiebehoefte. Verdere ontwikkeling van de warmtenetwerken en verkenning van de toepassing van nieuwe vormen van gas, het zijn allemaal ontwikkelingen waar we aanvullend medewerkers voor zoeken. Daarmee ontstaan binnen Juva veel kansen voor werkzoekenden en zullen allerlei nieuwe loopbaanmogelijkheden ontstaan.

Minimale overlast voor de omgeving

Een goede afstemming met partners en opdrachtgevers is een belangrijke manier om overlast voor de omgeving te voorkomen. Een goed voorbeeld is de gezamenlijke aanpak van het groot onderhoud aan de N468.

Gezamenlijke aanpak N468
Westland Infra Netbeheer, Evides Waterbedrijf en BAM Energie & Water zijn in 2023 verder gegaan met de voorbereidingen op het groot onderhoud aan de provinciale weg N468 in de Gemeente Midden-Delfland. De provincie Zuid-Holland voert samen met het Hoogheemraadschap van Delfland groot onderhoud uit aan de N468. De weg wordt opnieuw ingericht en verzwaard en de dijk wordt verstevigd.

In een gezamenlijk bouwteam is alle deskundigheid bij elkaar gebracht. Het team gaat zich bezighouden met de realisatie van een detailontwerp voor de noodzakelijke verleggingen van de water- en energie-infrastructuur en de uitvoering daarvan. Het belangrijke voordeel van deze aanpak is dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Ook hier biedt samenwerking oplossingen die we alleen nooit zouden kunnen bereiken.