Verwachtingen voor 2021

Corona

De wereldwijde coronapandemie zal ook op 2021 een stempel drukken. We zien gelukkig dat de bedrijvigheid in onze regio gewoon doorgaat en daardoor verwachten wij dat onze financiële resultaten ook dit jaar goed zullen zijn. We verwachten dat bij alle drie de werkmaatschappijen van Juva de bedrijvigheid zelfs verder toeneemt.

Daar staat tegenover dat het welzijn van onze medewerkers extra aandacht verdient. Allereerst moet de veiligheid van onze mensen die buitengewoon hun werk zijn blijven doen, zijn gegarandeerd. Dat vraagt iets van ons als organisatie, maar ook van klanten. Wederzijds respect en het houden aan de preventieve corona-maatregelen zijn daar de sleutel in. Het thuiswerken vergt veel van onze mensen en wij doen er alles aan om de medewerkers daarbij te ondersteunen. Binnen Juva is samenwerking enorm belangrijk. Ons kantoor is de plek waar die samenwerking veelal gestalte krijgt en de fysieke nabijheid van collega’s heeft grotendeels plaatsgemaakt voor digitaal overleg. Ook die gevolgen van de coronapandemie vragen onze aandacht.

WarmteSysteem Westland

We verwachten dat het WarmteSysteem Westland in 2021 concreet vorm krijgt en dat we dit jaar echt van start gaan met de uitbouw van het regio-dekkend warmtenet.

Inzicht in energiestromen

De energietransitie begint met inzicht in energiestromen en we zien dat bedrijven daar steeds meer behoefte aan krijgen. Met name Anexo kan daarop inspelen en een grote rol van betekenis spelen.

Verkiezingen

In 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Belangrijke dossiers, zoals de Energiewet worden pas na de formatie behandeld. Het is dan ook niet te verwachten dat de nieuwe wet nog in 2021 zal ingaan. Een tegenvaller, omdat we - juist met het oog op de zo belangrijke energietransitie – veel behoefte aan duidelijkheid hebben.