Anexo

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal zijn opdrachten ontvangen voor onze nieuwe portal “NAVI”. Deze nieuwe portal voorziet in aanvullende inzichten in energiestromen waaronder het voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Er wordt opnieuw onderhandeld over een aantal grote raamcontracten. Met één van onze grootste klanten is een meerjarig contract hernieuwd met hoge servicelevels en samenwerking op het gebied van verduurzaming. Een mooi voorbeeld van welke richting wij als Anexo op willen gaan met al onze klanten.

Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgebreid en wordt met de hele organisatie gedeeld om zo nog meer in te zetten op de klantbeleving, We krijgen uit het onderzoek complimenten voor onze proactieve houding en ondernemerschap. Ook zijn er kritische geluiden die we met elkaar bespreken om te verbeteren.

De propositie voor tussenmetingen om nog meer inzicht te krijgen in energiestromen krijgt steeds meer vorm na uitvoering van succesvolle pilots bij toonaangevende klanten. We hebben actief met partijen gesproken om innovatieve samenwerkingsverbanden op te zoeken.

Op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling worden de eerste stappen gezet om dit meer te verankeren in de organisatie. Met strategische key accounts worden afspraken gemaakt omtrent intensievere samenwerking en afstemming.

Tweede kwartaal

Anexo ontwikkelt na aanvraag van een Juva partner haar eerste laadoplossing voor een auto. Deze wordt in Q3 opgeleverd.

De Corona pandemie begint zijn effecten te laten zien op de operationele uitvoering en sommige opdrachten worden geannuleerd of uitgesteld. De organisatie pakt dit goed op en we vinden een goede modus om met de situatie om te gaan en de werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren. Ondanks de situatie krijgen we een aantal mooie middenspanningsprojecten. En aanvragen rond warmte nemen toe, zowel meetprotocollen, onderhoud en IV.

Derde kwartaal

Het eerste laadproject wordt opgeleverd aan het World Horticenter. We gebruiken dit om onze energieconcepten verder te ontwikkelen. Een aantal grote contracten wordt voor lange termijn verlengd. Interesse in NAVI neemt verder toe. Aan een aantal tenders en aanvragen wordt besloten niet deel te nemen, vanwege de inschatting dat het slechts om de laagste prijs gaat. Dit past niet in onze strategie om hoge kwaliteit te willen leveren. Een eerste verkenning in het leveren van diensten in (batterij-)opslag wordt gestart. Er wordt gestart met een team warmtenetten en een productspecialist warmte om de toenemende vraag in warmte dienstverlening vorm te geven.

We doen mee aan een grote overheidstender die we net verliezen, maar waarbij complimenten worden gemaakt omtrent het kwaliteitsplan, risicoanalyse en PvA. Een indicatie dat we hier de goede dingen doen. De naam NAVI is geregistreerd als merknaam, zodat we hiermee verder naar de markt kunnen. Het team breidt verder uit met operationele capaciteit op alle fronten. Ook ons team gespecialiseerd in onderhoud en beheer Geothermie wordt uitgebreid.

Vierde kwartaal

De laatste prognoses laten zien dat het werk ondanks de Corona pandemie toch aardig is aangetrokken en dat we overall een goed resultaat en goede groei conform plan gaan realiseren. Het team groeit verder om kwalitatief ook steeds beter te kunnen presteren. Er is een planner aangenomen om de match capaciteit-vraag uit de markt te kunnen verbeteren. De organisatiestructuur moet verder worden aangepast om nog meer invulling te kunnen geven aan Onderzoek & Ontwikkeling. Hiervoor wordt een ontwerp gemaakt waarmee we in 2021 verder kunnen en een volgende belangrijke ontwikkelstap kunnen maken.

Onze naamsbekendheid is aan het verbeteren dankzij intensievere communicatie onder andere via social media. Dit draagt bij aan het aantrekken van nieuwe medewerkers.