Onze strategie

Juva heeft drie strategische speerpunten geformuleerd:

  • Fossielvrij energiesysteem

  • Duurzame bedrijfsvoering

  • Versterken vestigingsklimaat glastuinbouw

Fossielvrij energiesysteem

Juva zet zich in voor optimaal hergebruik en inzet van bestaande assets. Wij investeren efficiënt in uitbreidingen en gaan de warmtenetwerken uitbreiden. Wij borgen de huidige veiligheid en betrouwbaarheid van ons transportsysteem en passen duurzame productie, conversie en opslag in. Wij gaan de mogelijkheden voor alternatieve gassen verkennen.

Duurzame bedrijfsvoering

In 2030 willen wij onze CO2-emissies naar nul brengen of compenseren.  We spannen ons in om het materiaalgebruik te minimaliseren door hergebruik of optimalisatie en besteden aandacht aan de herkomst van materiaal. We blijven investeren in goed en inclusief werkgeverschap en werken waar mogelijk samen met onze stakeholders.

Versterken vestigingsklimaat glastuinbouw

Om te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers in de glastuinbouw richten wij ons op het voorkomen en beperken van transportcongestie. We letten op de kosten van het energiesysteem, ontwikkelen alternatieven zoals een warmte-infrastructuur, organiseren pilots en stimuleren initiatieven door derden.