Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Het hoofddoel van Westland Infra Netbeheer is om klanten tijdig en volledig aan te sluiten op onze netten. Illustratief daarvoor is dat wij in 2021 geen enkele keer een negatief advies hoefden te geven bij een subsidieaanvraag voor teruglevering van energie. Dat is zeer positief voor de economische ontwikkeling van onze regio.

ODE

De verhoogde energiebelasting ODE zorgde er begin 2021 voor dat voor de glastuinbouw gas een financieel aantrekkelijkere energievorm werd dan elektriciteit. Daardoor zagen we het volume aan elektriciteit teruglopen en de gasvolumes in de eerste helft van 2021 juist toenemen.

Hoge gasprijs

De uitzonderlijk hoge gasprijzen in het laatste kwartaal van 2021 waren voor verschillende tuinders aanleiding om hun energieverbruik drastisch te beperken door een deel van de kas leeg te laten of door bij lagere temperaturen te telen. De onzekerheid binnen de tuinbouwsector heeft ook direct impact op de omzet van Westland Infra Netbeheer en daarmee mogelijk ook op de investeringen in ons net. Als deze hoge gasprijzen aanhouden, kan dat leiden tot periode van economische stagnatie in de (glas)tuinbouw sector. In dat scenario zullen ook de beoogde verzwaringen in ons net pas later nodig zijn.

Beschikbaarheid gas

In 2021 laten we net als voorgaande jaren een hoge beschikbaarheid zien. De inwoners van de gemeenten Westland en Midden-Delfland zaten in 2021 als gevolg van een storing gemiddeld 7 minuten zonder stroom en 35 seconden zonder gas.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,0045 per jaar

0,0062 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

35 seconden

48 seconden

Gemiddelde onderbrekingsduur

2 uur
9 minuten
21 seconden

2 uur
9 minuten
47 seconden

Transport gas

In 2021 is iets meer gas getransporteerd dan in 2020. In 2021 transporteerden wij 1.172 miljoen m3 gas ten opzichte van 1.120 miljoen m3 in 2020.

Beschikbaarheid elektriciteit

Onze beschikbaarheidscijfers voor 2021 wat betreft elektriciteit zijn goed. De uitvalsduur lag ruim onder het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Onze jaarlijkse uitvalsduur bedroeg in 2021 7,3 minuten (2020: 4,8 minuten). De landelijke uitvalsduur was 19,7 minuten. Dit betreft de gemiddelde storingsduur per klant in een jaar.

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,086 per jaar

0,265 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

7,3 minuten

19,7 minuten

Gemiddelde onderbrekingsduur

84,9 minuten

74,2 minuten

Transport elektriciteit

In 2021 hebben we in totaal 1.547 GWh naar eindklanten getransporteerd (2020: 1.683 GWh). Dit is een afname van 136 GWh ten opzichte van 2020. Onze teruglevering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet was 702 GWh (2020: 540 GWh), een toename van 162 GWh.