Betrouwbare energievoorziening

Westland Infra Netbeheer zet zich in voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Lees meer ›Betrouwbare energievoorziening

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Het hoofddoel van Westland Infra Netbeheer is om klanten tijdig en volledig aan te sluiten op onze netten.

Lees meer ›Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

Ontwikkelingen in de energiemarkt

In 2021 is het tweede doublet van Trias Westland in gebruik genomen. Een incident in september zorgde voor enige vertraging in de oplevering; die vond uiteindelijk eind december plaats.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de energiemarkt

Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Anexo heeft in 2021 op alle fronten weer een mooie groei doorgemaakt, zowel in aantal projecten, klantportfolio als in omvang van personeel.

Lees meer ›Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Voor de maatschappij

We kunnen er niet meer omheen, maar alleen economische waarde nastreven is niet meer voldoende. Het creëren van sociale waarde, het behoud van de ecosystemen en het welzijn van de mensen moeten in balans zijn met economische waarde creatie.

Lees meer ›Voor de maatschappij

Verwachtingen voor 2022

2022 wordt een spannend jaar als we kijken naar de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Het dreigende tekort aan gas dat bij het conflict kan ontstaan, is in de energiewereld een belangrijk punt van zorg.

Lees meer ›Verwachtingen voor 2022

Compliance

In 2021 heeft het vernieuwde compliance proces verder vorm gekregen. We toetsen onze activiteiten regelmatig aan de relevante wetgeving.

Lees meer ›Compliance

Onze medewerkers

Als je bij Juva werkt, draag je bij aan het creëren van een leefbare en  duurzame samenleving. Al denk je er niet de hele dag aan, je draagt wel degelijk bij aan een ander energiesysteem en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelen.

Lees meer ›Onze medewerkers

Voor onze aandeelhouders

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen zorgen voor minder belichting van teelt, wat grote invloed heeft gehad op de omzet en marge van transport van elektriciteit in het 4e kwartaal van 2021.

Lees meer ›Voor onze aandeelhouders