Verwachtingen voor 2022

2022 wordt een spannend jaar als we kijken naar de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Het dreigende tekort aan gas dat bij het conflict kan ontstaan, is in de energiewereld een belangrijk punt van zorg. Netbeheerders zijn inmiddels in gesprek met het ministerie van EZK om de mogelijke scenario's te schetsen. En om mee te denken over passende oplossingen, mocht er een gastekort ontstaan.

De energietransitie zal in 2022 zeker impact hebben, maar duidelijk is ook dat de huidige hoge gasprijs en elektriciteitsprijs hun sporen zullen nalaten. Vooral voor de glastuinbouw heeft deze enorme prijsstijging grote gevolgen. Eén beeld voor de glastuinbouw is niet te schetsen omdat veel afhankelijk is van al dan niet afgesloten energiecontracten voor meerdere jaren. Wij verwachten dat de meeste ondernemers een manier vinden om met de hoge energieprijzen om te gaan. Bijvoorbeeld door de productie terug te schroeven of teeltaanpassingen te doen (minder belichten, lagere temperatuur). Mocht dat zo zijn, verwachten we dat ook Westland Infra Netbeheer het investeringsplan van 2022 zal moeten herzien.

Zelf zijn we afhankelijk van de prijsontwikkelingen voor de inkoop van het meetverlies gas en netverlies elektriciteit. Veel zal af gaan hangen van de ontwikkelingen in Oekraïne, de duur van de oorlog en maatregelen die vanuit de landelijke overheid worden getroffen. 

De huidige situatie kent te veel onzekerheden om een goede prognose voor 2022 af te geven, het resultaat zal zeker verder onder druk komen te staan.