Duurzaam huis

Energieneutraal gebouw

De afgelopen jaren hebben we verschillende initiatieven genomen met als doel onze eigen CO2 uitstoot te reduceren. We zijn begonnen met het groen inkopen van ons netverlies. In 2018 was de oplevering van ons vernieuwde kantoorpand met ledverlichting en in 2019 hebben we ook de verlichting van ons magazijn en onze werkplaatsen verder geoptimaliseerd. In 2019 is het parkeerterrein van Juva bovendien voorzien van zonnepanelen. Waardoor in 2020 het energieverbruik sterk is gereduceerd. Wel is onze CO2 uitstoot meer dan evenredig gedaald ten opzichte van ons elektriciteitsverbruik.

Scope 1

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

 

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.329

67,6%

1.338

56,3%

1.362

58,8%

1.350

60,4%

1.409

8,3%

Brandstofverbruik

425

21,6%

481

20,3%

394

17,0%

399

17,8%

430

2,6%

Gasverbruik gebouwen

211

10,7%

236

9,9%

228

9,8

186

8,3%

211

1,3%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Koelinstallaties

1

0,1%

0

0,0%

3

0,1%

1

0,0%

0

0,0%

Totaal scope 1

1.966

100,0%

2.055

86,5%

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,2%

           

Scope 2

2020

2019

2018

2017

2016

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

359

2,2%

Totaal scope 2

0

0,0%

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,8%

           

Totaal

1.966

100%

2.375

100%

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

EED Energie-audit

In 2020 hebben we de verplichte EED Energie-audit laten uitvoeren. Voor ons gebouw hebben wij nu energielabel A, waar wij voor de verbouwing nog label F hadden. Op termijn willen we ons pand graag aansluiten op aardwarmte van Trias Westland. In 2020 hebben we een haalbaarheidsonderzoek gedaan om die mogelijkheden te verkennen. En in 2021 start de realisatie.

Partners en toeleveranciers

Bij de aanbesteding van projecten kijken we steeds vaker naar de CO2-footprint van potentiële leveranciers. We wegen bijvoorbeeld de vestigingslocatie mee: om het aantal transportbewegingen te beperken, geeft Juva in principe de voorkeur aan partijen in onze regio. Ook bij de aanschaf van materialen besteden wij daar aandacht aan. Wij kopen bij voorkeur bij Nederlandse, of anders West-Europese, leveranciers. Bijkomend aspect is dat veel producten van buiten West-Europa op een minder energiezuinige manier worden geproduceerd. Uiteraard alles binnen de mogelijkheden van de regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.

Partnerships met leveranciers

Ook met leveranciers probeert Juva steeds vaker partnerships aan te gaan en afspraken te maken over MVO en duurzaamheid. We werken aan meer efficiency en zoeken samen naar mogelijkheden om verder te verduurzamen. Dat kunnen we niet alleen en dus betrekken wij partners bij dat proces.

Navi

Navi is een portal waarmee klanten grip en inzicht hebben op hun energieverbruik. Juva maakt daar zelf ook gebruik van en neemt op basis van die informatie waar nodig maatregelen. We passen bijvoorbeeld het klimaatsysteem aan en stappen over op ledverlichting. We streven naar 100% ledverlichting en zitten nu op ongeveer 95%.