Methodologie

Deskresearch

Mapping van bestaand duurzaamheidsbeleid en eisen vanuit de SDG’s en een GAP analyse.

Kwalitatief onderzoek

Doel van het kwalitatieve onderzoek was om een definitie en de reikwijdte te bepalen van onze impact op de omgeving en onze medewerkers.

  • 8 face to face ongestructureerde interviews met een selectie van onze stakeholders

Kwantitatief onderzoek

  • 35 gestructureerde interviews op basis van een vragenlijst onder klanten (commercieel en grootverbruik), adviseurs, commissarissen, aandeelhouders en samenwerkingspartners.

  • 40 gestructureerde interviews op basis van een vragenlijst onder medewerkers.

  • 38 gestructureerde interviews op basis van een vragenlijst onder leveranciers.

Analyse

De analyse is uitgevoerd voor twee segmenten: intern en extern. De resultaten zijn verwerkt in de materialiteitsmatrix.