Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerken om meer voor elkaar te krijgen.

Een transitie kenmerkt zich door een fundamentele en onomkeerbare verandering in een maatschappij met daarin een rol voor iedereen. Het vormgeven van de toekomstige energiesystemen kunnen we niet alleen. De maatschappelijke impact is zo groot dat we het nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder draagvlak en participatie. Samenwerking is een vereiste om successen te boeken en impact te hebben op mens en omgeving. Daarom zoeken wij de samenwerking actief op, te beginnen in onze directe omgeving.