Het creëren van waarde voor mens en omgeving

Als netwerkbedrijf heeft Juva een belangrijke rol te vervullen voor de maatschappij en de welvaart van de regio waarin wij werkzaam zijn. Onze dagelijkse activiteiten zijn erop gericht energiebeschikbaarheid voor nu en voor de toekomst te garanderen en zo continue een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. Uitgangspunten daarbij zijn dat dit betaalbaar, veilig, non-discriminatoir en ook steeds meer samen met betrokken partijen gebeurt.

Onze aandacht ligt bij duurzame ontwikkelingen in de regio’s Westland en Midden-Delfland als netbeheerder, en daarbuiten als partner voor energiesystemen en als meetbedrijf. Wij geven een visie op de toekomst van de energietransitie en brengen het mogelijk ook tot uitvoer. Daarbij is het verminderen van broeikaseffecten een belangrijke drijfveer. Daarnaast willen we ook een positieve bijdrage leveren aan financiële, sociale, maatschappelijke en milieutechnische resultaten van onze klanten en stakeholders.