Samenwerken om meer voor elkaar te krijgen

Strategische samenwerking

De traditionele leverancier-afnemerrelatie maakt steeds vaker plaats voor een strategisch samenwerkingsverband. Juva werkt, ontwikkelt en innoveert niet vóór klanten, maar mét klanten. Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande en zal zich de komende jaren voortzetten. Smart Grid Westland en Warmtesysteem Westland zijn daarvan mooi voorbeelden. We zijn blij dat we steeds meer mooie samenwerkingsverbanden realiseren. Uiteindelijk bereik je in samenwerking meer.

We zien dat een groeiend aantal ondernemers duidelijke MVO-doelstellingen formuleert en daar kan Juva steeds beter op inspelen. Met onze klanten hebben we daarover regelmatig strategisch overleg op directieniveau. Het thema duurzaamheid en soms ook andere MVO-thema’s staan daarbij op de agenda. We bespreken de ambities van de klant en onderzoeken welke rol wij daarbij kunnen spelen. Waar nodig betrekken wij daar andere partners bij.

Zo hebben we een langdurige relatie met de WUR (Wageningen University & Research. Met hen onderzoeken we innovaties en ontwikkelingen op het gebied van energie binnen de glastuinbouw.

Ook nemen wij deel in de Stuurgroep Energie Akkoord van de provincie Zuid Holland om samen met regionale overheden en glastuinbouwondernemers te werken aan een duurzaam energiesysteem voor de glastuinbouw.

Samenwerking andere netbeheerders

Om de energietransitie invulling te geven, gaat Westland Infra Netbeheer steeds intensiever samenwerken met andere netbeheerders, maar ook met aannemers en de overheid. Wij ontwikkelen ons verder als actieve vernieuwer van energiesystemen en hebben een rol als adviseur van de overheid. Financiële transparantie wordt daarbij steeds belangrijker. De energietransitie gaat over grote bedragen en als publiek bedrijf hechten wij eraan om glashelder te maken waarom wij welke investeringen doen. In 2020 hebben wij onze organisatie klaar gemaakt om deze (nieuwe) rollen optimaal te vervullen.

Ook op het gebied van externe communicatie wordt actief samengewerkt met andere netbeheerders.

Warmtecoöperaties

Voor de realisatie van het Warmtesysteem Westland werkt Capturam nauw samen met afval- en energiebedrijf HVC. Dankzij deze langdurige samenwerking vanuit meerdere deelnemingen (zijnde: Trias Westland, ETP en WSW infra i.o.) zijn grote stappen gemaakt in warmtetransitie van de Westlandse glastuinbouw.

In 2020 is ETP met de verschillende Westlandse warmtecoöperaties tot een verfijnd samenwerkingsmodel gekomen. Daarin zijn afspraken vastgelegd over zaken als invloed, risico’s en verdeling van eventuele extra opbrengsten.

In zogenaamde ‘projectateliers’ werkt ETP samen met gemeenten en andere nutspartijen. Doel hiervan is werkzaamheden in de grond beter af te stemmen om zo de overlast voor burgers te beperken.