Veiligheid en gezondheid

Nieuwe beleidskaders

Om de veiligheid, de kwaliteit en de zorg voor het milieu nog verder te verbeteren, heeft Juva in 2020 de beleidskaders vernieuwd. Naar aanleiding daarvan zijn we bijvoorbeeld meer gaan werken met verbeterregisters, een methode waarbij we leren van analyses en incidenten. Door invoering van ‘de melding van de maand’ stimuleren wij de meldingsbereidheid van incidenten.

We hebben in 2020 daarnaast met alle betrokkenen bepaald welke verbeterprojecten we in 2021 gaan uitvoeren om de efficiency en doelgerichtheid van Juva nog meer te versterken.

Werken aan een veilige omgeving

Eens per vier jaar doen wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). De laatste was in 2019. Daarnaast doen we jaarlijks een kwalitatieve beoordeling en in 2020 hebben we de verbeterpunten uit de RIE van 2019 doorgevoerd.

Bij Westland Infra hebben we in 2020 een veiligheidscultuurscan gehouden. Ook dit heeft verschillende adviezen opgeleverd, waarmee we in 2021 aan de slag gaan.

Medisch onderzoek

In 2020 hebben we voor het eerst een Generiek Medisch Onderzoek (GMO) gedaan en dat gaan we vanaf nu jaarlijks uitvoeren. Het GMO is bedoeld voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Voor deze medewerkers hebben we in hun personeelsdossier een blootstellingsregister aangelegd.

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) is bedoeld voor alle medewerkers. We bieden dat iedere vier jaar aan. In 2020 hebben we dit onderzoek weer aan medewerkers aangeboden en ongeveer 80% heeft daarvan gebruikgemaakt.

Hospitality

In 2020 hebben we extra aandacht besteed aan de gastvrijheid van Juva. De groep Hospitality (inclusief receptie) is voortaan een vraagbaak voor bezoekers en medewerkers. Zij zorgen onder meer voor een goede telefonische bereikbaarheid, voor een prettige ontvangst van bezoekers en voor een juiste benutting van de vergader- en spreekruimtes.

Verantwoord bedrijfsrestaurant

In 2020 waren er veel minder medewerkers op kantoor. Toch was het juist in deze tijd, waarbij collega’s in de buitendienst hard hebben doorgewerkt om ons energienet beschikbaar te houden, belangrijk om de cateringsfaciliteiten voort te zetten. We zijn in ons bedrijfsrestaurant doorgegaan met het aanbieden van gezonde gerechten. Wellicht met iets minder aandacht voor een Mindfull levensstijl via voeding.

Corona

Om de verspreiding van het virus onder medewerkers te voorkomen, hebben we in 2020 verschillende maatregelen genomen. Als eerste hebben we het thuiswerken gestimuleerd en extern bezoek tot uitzondering verklaart. We hebben de ventilatie/recirculatie aangepast, het kantoor ingericht op de anderhalvemeter-richtlijn, voor bewegwijzering gezorgd, de schoonmaak geïntensiveerd, de catering aangepast en het thuiswerken gefaciliteerd. Een ‘corona-host’ besteedde extra aandacht aan de richtlijnen: sprak bijvoorbeeld mensen aan wanneer er te veel in één ruimte waren en bewaakte het maximale aantal medewerkers op kantoor. Er is een kernteam corona geformeerd: een driehoek tussen HR, facilitair en communicatie. De maatregelen lijken effectief, in een jaar tijd is geen enkele medewerker besmet geraakt in onze kantooromgeving.

Interne communicatie bij thuiswerken

In het coronajaar is het een uitdaging geweest om verbinding te houden terwijl een groot deel van het personeelsbestand vanuit huis werkte. We hebben hier invulling aan gegeven door veel informatie te delen via het social intranet. Actuele informatievoorziening, transparantie over de besluitvorming vanuit het ‘kernteam corona’ waren leidend. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor interactie en hebben we een programma ‘flatten the dip’ geïntroduceerd. Daarbij veel aandacht voor fun-elementen. Onderdeel hiervan waren: Een Pubquiz, een kerst drive tru met diner en online bingo, presentjes aan huis, een online escaperoom en een tweewekelijkse ‘sally-up’ challenge.