Inleiding

De laatste jaren zijn we aan de slag gegaan om onze duurzaamheidsdoelen in lijn te brengen met de internationale ontwikkelingen en deze meetbaar te maken. In eerste instantie om het denken en handelen op het gebied van duurzaamheid in onze eigen organisatie te implementeren binnen een relevant kader. Dit relevante kader wordt voor een groot deel bepaald door de partijen in onze directe omgeving. Een directe omgeving die we ook nodig hebben om impact te maken.

Onze MVO-doelen zijn aangepast en conform de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, of wel Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn op basis van de internationale afspraken uit 2015 met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties opgesteld als onderdeel van een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda die loopt tot 2030. Zeventien doelen zijn gedefinieerd met als uitgangspunt het uitbannen van armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Mede omdat duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties middels benchmarking en de SDG-standaarden.

We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze organisatie:

  • SDG 7 Duurzame en betaalbare energie

  • SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

  • SDG 12 Duurzame consumptie en productie

  • SDG 17 Partnerschappen voor de doelen

De keuze voor deze vier SDG’s hebben we deels bepaald op basis van een tweetal stakeholderonderzoeken. Deze zijn uitgevoerd in december 2018 en augustus 2019. Hierbij hebben wij onze impact beoordeeld en uitgevraagd wat de buitenwereld van ons verwacht. Zodoende hebben we de materialiteit bepaald.

We hebben de samenhang gezocht tussen onze activiteiten, bedrijfsdoelen, kernwaarden en de SDG’s. Dit hebben we vormgegeven door een waardecreatiemodel op te stellen.