Over het stakeholdersonderzoek en materialiteit

De samenhang tussen onze activiteiten, bedrijfsdoelen, kernwaarden en de SDG’s wordt in ons waardecreatiemodel weergegeven.

Voordat we tot de vier SDG’s zijn gekomen, hebben we diverse stakeholdersonderzoeken uitgevoerd en onze impact beoordeeld aan de hand van wat de buitenwereld van ons verwacht. Zodoende hebben we de materialiteit bepaald.

Uit deze stakeholdersonderzoeken is gebleken dat onze kernactiviteiten en de verwachtingen van onze stakeholders en eigen medewerkers dicht bij elkaar liggen. Gezien de ontwikkelingen in de energiebranche en het hoge tempo waarop de ontwikkelingen zich opvolgen, vinden wij het extra belangrijk dit samen met onze stakeholders te doen. Een gezamenlijk beeld van wat daarin belangrijk is, stemt ons tevreden.

Onze kerntaak is natuurlijk zorgen voor veilige, betrouwbare en betaalbare energie voor iedereen, nu en in de toekomst ook duurzaam. Het delen en uitdragen van kennis aan onze stakeholders en klanten wordt als een belangrijke toegevoegde waarde gezien, juist in ons eigen verzorgingsgebied. De impact en de meerwaarde die wij creëren vanuit onze kerntaak wordt omschreven door SDG 7.

Daarnaast is de manier waarop we dat doen van groot belang voor onze stakeholders: non-discriminatoir, inclusief, voor onze klanten en medewerkers en met de belangen van de bewoners en het bedrijfsleven in het oog. Economische groei en volwaardige werkgelegenheid zijn daarbinnen belangrijke voorwaarden. En ook dat we het voortouw nemen in duurzame bedrijfsvoering en dit zoveel mogelijk toepassen voor onze eigen directe omgeving. Om onze impact daarin te kunnen vergroten, kiezen we zo veel mogelijk voor samenwerkingsverbanden met aanpalende partijen. Deze doelen zijn geborgd in de andere 3 SDG’s: 8, 12 en 17.

Impact meten

De bijdrage die wij als organisatie leveren aan de SDG's krijgen pas betekenis als we de impact ervan meten. De waarde die wij als organisatie creëren is het verschil tussen onze input en onze output.