Zuinig omgaan met middelen

Recycling

In 2020 is de pilot uit 2019 waarbij we lichtmasten circulair inkopen uitgebreid. Onze lichtmasten gaan tien tot twintig jaar mee en gaan terug naar de fabrikant om daar te worden omgesmolten en hergebruikt. De oude meters, die vervangen worden door slimme meters, worden door medewerkers van Patijnenburg uit elkaar gehaald. Materialen die hergebruikt kunnen worden, krijgen vervolgens een nieuwe bestemming.

Papierverbruik

Het papierverbruik is in 2020 nog verder gedaald. Dit hebben we bereikt door het stimuleren van meer bewustwording en te zorgen voor optimale werkplekken, snelle laptops, goede wifi en ondersteunende software. We borduren hiermee nog steeds door op het allereerste WI-WORK project uit 2017 dat mede gericht was op het terugdringen van het papiergebruik en activiteitgericht te kunnen werken zonder dat papieren documenten een vaste werkplek vereisten. Er komen nog steeds besparingen bij en in 2020 ligt de focus op het verder digitaliseren van formulieren, standaardisatie van sjablonen en digitaal ondertekenen. Als we hier de trend vanaf 2017 bekijken zien we dat we het papiergebruik dat we van 19 printjes per medewerker per dag zijn teruggegaan naar 5,1 printje per medewerker per dag. Het wordt een uitdaging en ook een noodzaak om dit nog verder terug te dringen.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Afdrukken / kopieën

1.089.954

861.527

481.378

436.977

284.401