Onze MVO strategie

Terugdringen van onze CO2 footprint

Naast het bijdragen aan het terugdringen van de CO2 footprint van de regio en onze klanten via onze dienstverlening willen we onze eigen CO2-footprint steeds verder terugdringen.

Het minimale doel is te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de klimaatwet, waarbij de CO2 uitstoot waar wij verantwoording voor dragen in 2030 met 55% is teruggebracht. Daarvoor volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet, onderzoeken we alternatieve energiedragers en gaan we creatief om met te beïnvloeden factoren. En niet in de laatste plaats: kritisch kijken naar onze eigen energiehuishouding en inzet van middelen.

Groeien en verbeteren

We vinden het belangrijk om groei te bevorderen. Daarmee kunnen we een grotere economische bijdrage leveren aan onze omgeving, maar vooral ook meer impact op duurzaamheidsdoelen. Groei in omvang maakt namelijk ook groei in impact mogelijk. Blijven ontwikkelen en altijd kijken of het beter, efficiënter en met minder middelen kan. Daar draait het om. Daarmee dragen we bij aan duurzaamheid.

Impactvol werk

Een grote uitdaging -of zelfs een risico- is het werven van goed technisch personeel. Nuttig zijn, je veilig voelen, jezelf ontwikkelen en bij kunnen dragen, zijn belangrijke elementen voor menselijk geluk.

Juva geeft invulling aan inclusief en waardig werk door aandacht te hebben voor een sterke en mooie bedrijfscultuur, waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en meer zichzelf kan worden. Mens en ontwikkeling staan daarbij centraal.

Stimuleren lokale economie

Daar waar mogelijk werkt Juva samen met lokale partijen en wordt er lokaal ingekocht. Daarnaast ondersteunen wij de lokale samenleving door verschillende projecten en initiatieven te sponsoren.

Jaarlijks ondersteunen we de regionale publiekstrekkers Varend Corso en Kom in de Kas Westland en organiseren we het MKB Energiek Ontbijt voor het MKB Westland in ons eigen kantoorpand. We zijn partner van Tomatoworld en World Horti Center. En we sponsoren de Voedselbank Westland met voedselpakketten en steunen Make a Wish door de wens van een ziek kind (uit het Westland) uit te laten komen.