Strategie

Onze doelstelling

Het doel van Juva is een efficiënte infrastructuur creëren voor een duurzame energievoorziening, waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wij werken met elkaar aan het energiedistributiesysteem van de toekomst. Een duurzaam systeem dat niet alleen veilig en betrouwbaar is, maar ook vrij van CO2-uitstoot. Het energiedistributiesysteem van de toekomst zal steeds meer lokaal geregeld en gebalanceerd zijn, allerlei opslag- en conversiemogelijkheden kennen en elektriciteit, warmte en duurzame gassen verbinden tot één samenhangend geheel.

Naast invulling geven aan een duurzame energietransitie willen we ook bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde samenleving. Vaak gaat dit hand in hand, toch willen we bewust aandacht geven aan zowel onze economische verantwoordelijkheid als ook aan de maatschappelijke eisen die we aan onszelf stellen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Aan de hand van een tweejaarlijks uit te voeren materialiteitsmatrix bepalen we onze sociale en maatschappelijke strategie. Hiervoor hebben we een keuze gemaakt voor 4 van de 17 SDG’s.

Daarmee geven we gestructureerd invulling aan onze maatschappelijk verantwoorde en sociale agenda. De performance van onze resultaten maken we zoveel mogelijk meetbaar en we werken zo toe naar een transparante manier om verantwoording af te leggen naar onze omgeving. Dit is een langdurig proces, waarbij verandering nodig is van gezichtspunten en menselijk gedrag. Ieder jaar zetten we daar stappen voor.