Smart Grid Westland

De jaren voorafgaand aan 2018 hebben we plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van Smart Grid Westland (SGW). Dit om tuinders tegemoet te komen in hun behoefte van het gebruik van het elektriciteitsnet en het voorkomen van hoge kosten die ze gewend zijn te maken als gevolg van piekbelasting in energieverbruik. Immers, tuinders zijn wettelijk verplicht om een hoog gecontracteerd vermogen af te sluiten op grond van incidentele verbruikspieken. Met SGW bieden we tuinders gunstige tarieven op het moment dat wij aangeven dat er vrije transportruimte beschikbaar is. Dit geeft hen financieel voordeel, maakt innovaties zoals power to heat haalbaar en vermindert de inzet van WKK op momenten dat er geen warmtevraag is. Daardoor geeft het vermindering van CO2-uitstoot. Maar de Tarievencode stond de invoering van SGW wettelijk in de weg. In januari 2018 hebben we bij ACM officieel ontheffing aangevraagd om een pilot met SGW te mogen starten.

Startklaar

In september 2018 kregen we van ACM een ontwerpbesluit. Dat was tevens de start voor een overlegtraject met ACM, gevolgd door een consultatietraject met inspraakprocedure. De uitkomst van de consultatie hebben wij niet passief afgewacht. Wij zijn meteen begonnen met het technisch bouwen van de benodigde installaties voor SGW, in de wetenschap dat we een goede kans maakten om de ontheffing te verkrijgen. Al tijdens de consultatieprocedure waren we operationeel startklaar. Ook meerdere tuinders hadden zich toen al operationeel voorbereid op een mogelijke start van SGW. Samen met de tuinders wachtten we met spanning op groen licht van ACM.

Ontheffing

In december 2018 kregen we de ontheffing. Dankzij onze voorbereidingen konden we direct van start. We begonnen de 1e fase met 25 klanten. Aanmelden was op intekening. Het animo was overweldigend groot, maar liefst 110 klanten wilden meedoen. Een notaris selecteerde de eerste 25. Voor fase 2, die in de loop van 2019 van start gaat, schalen we het aantal participerende klanten op naar 100.

Optimalisatie energiebehoefte en -invulling

SGW geeft ons niet noemenswaardig meer tariefopbrengsten. Wat we winnen, is sturing op het gedrag van de klant. Immers, het systeem stimuleert klanten tot gedragsverandering ten aanzien van energieverbruik. De data die we nu verzamelen zijn van onschatbare waarde voor de strategievoering van ons bedrijf. In de toekomst kunnen wij naar verwachting beter dan nu het verband zien tussen de elasticiteit van prijsprikkels in relatie tot de actie van de klant. Dat maakt onze bedrijfsprocessen beter stuurbaar.

Smart Grid Westland

De jaren voorafgaand aan 2018 hebben we plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van Smart Grid Westland (SGW). Dit om tuinders tegemoet te komen in hun behoefte van het gebruik van het elektriciteitsnet en het voorkomen van hoge kosten die ze gewend zijn te maken als gevolg van piekbelasting in energieverbruik. Immers, tuinders zijn wettelijk verplicht om een hoog gecontracteerd vermogen af te sluiten op grond van incidentele verbruikspieken. Met SGW bieden we tuinders gunstige tarieven op het moment dat wij aangeven dat er vrije transportruimte beschikbaar is. Dit geeft hen financieel voordeel, maakt innovaties zoals power to heat haalbaar en vermindert de inzet van WKK op momenten dat er geen warmtevraag is. Daardoor geeft het vermindering van CO2-uitstoot. Maar de Tarievencode stond de invoering van SGW wettelijk in de weg. In januari 2018 hebben we bij ACM officieel ontheffing aangevraagd om een pilot met SGW te mogen starten.

Startklaar

In september 2018 kregen we van ACM een ontwerpbesluit. Dat was tevens de start voor een overlegtraject met ACM, gevolgd door een consultatietraject met inspraakprocedure. De uitkomst van de consultatie hebben wij niet passief afgewacht. Wij zijn meteen begonnen met het technisch bouwen van de benodigde installaties voor SGW, in de wetenschap dat we een goede kans maakten om de ontheffing te verkrijgen. Al tijdens de consultatieprocedure waren we operationeel startklaar. Ook meerdere tuinders hadden zich toen al operationeel voorbereid op een mogelijke start van SGW. Samen met de tuinders wachtten we met spanning op groen licht van ACM.

Ontheffing

In december 2018 kregen we de ontheffing. Dankzij onze voorbereidingen konden we direct van start. We begonnen de 1e fase met 25 klanten. Aanmelden was op intekening. Het animo was overweldigend groot, maar liefst 110 klanten wilden meedoen. Een notaris selecteerde de eerste 25. Voor fase 2, die in de loop van 2019 van start gaat, schalen we het aantal participerende klanten op naar 100.

Optimalisatie energiebehoefte en -invulling

SGW geeft ons niet noemenswaardig meer tariefopbrengsten. Wat we winnen, is sturing op het gedrag van de klant. Immers, het systeem stimuleert klanten tot gedragsverandering ten aanzien van energieverbruik. De data die we nu verzamelen zijn van onschatbare waarde voor de strategievoering van ons bedrijf. In de toekomst kunnen wij naar verwachting beter dan nu het verband zien tussen de elasticiteit van prijsprikkels in relatie tot de actie van de klant. Dat maakt onze bedrijfsprocessen beter stuurbaar.