Wonen zonder aardgas

Westland Infra Netbeheer en ETP waren al in 2017 actief bezig met het zo goed mogelijk voorbereiden van de regio op een aardgasvrije toekomst. Samen met gemeente Westland en bouwpartijen is een overeenkomst afgesloten waarbij nieuwbouwhuizen voortaan zonder aardgasaansluiting opgeleverd worden. In 2018 kwam de energietransitie in een stroomversnelling. In januari werd Groningen wederom opgeschrikt door aardbevingen. Minister Wiebes stuurde naar aanleiding hiervan een kamerbrief. In april werd een nieuwe wet aangenomen die stelt dat per 1 juli 2018 alle nieuwbouwplannen aardgasvrij moet zijn.

Nieuwbouwproject op aardwarmte

De uitvoering van de energietransitie ligt voor een belangrijk deel bij de gemeenten. De gemeente Westland pakt haar verantwoordelijkheid en voert actief gesprekken met bewoners, bedrijven en glastuinders. Juva is een belangrijke sparringpartner voor de gemeente Westland. Westland Infra Netbeheer staat daarbij garant voor de levering van elektriciteit. En met ETP zijn we actief in het aanbieden van warmte als alternatief voor aardgas. Een eerste succes is het getekende akkoord voor het eerste nieuwbouwproject op aardwarmte.

Wonen zonder aardgas

Westland Infra Netbeheer en ETP waren al in 2017 actief bezig met het zo goed mogelijk voorbereiden van de regio op een aardgasvrije toekomst. Samen met gemeente Westland en bouwpartijen is een overeenkomst afgesloten waarbij nieuwbouwhuizen voortaan zonder aardgasaansluiting opgeleverd worden. In 2018 kwam de energietransitie in een stroomversnelling. In januari werd Groningen wederom opgeschrikt door aardbevingen. Minister Wiebes stuurde naar aanleiding hiervan een kamerbrief. In april werd een nieuwe wet aangenomen die stelt dat per 1 juli 2018 alle nieuwbouwplannen aardgasvrij moet zijn.

Nieuwbouwproject op aardwarmte

De uitvoering van de energietransitie ligt voor een belangrijk deel bij de gemeenten. De gemeente Westland pakt haar verantwoordelijkheid en voert actief gesprekken met bewoners, bedrijven en glastuinders. Juva is een belangrijke sparringpartner voor de gemeente Westland. Westland Infra Netbeheer staat daarbij garant voor de levering van elektriciteit. En met ETP zijn we actief in het aanbieden van warmte als alternatief voor aardgas. Een eerste succes is het getekende akkoord voor het eerste nieuwbouwproject op aardwarmte.