Inleiding stakeholderonderzoek

Vanuit onze maatschappelijke rol als netwerkbedrijf vinden wij het belangrijk om met onze stakeholders in contact te staan. Gedurende het jaar is er veel contact met hun. Met name onze contacten met commissarissen, aandeelhouders, klanten en andere partijen in de regio en ook de open gesprekken die wij met deze partijen voeren geeft ons een goed beeld wat stakeholders van ons verwachten.

Periodiek brengen wij de belangen en verwachtingen van hen in kaart en gebruiken dit als basis voor ons MVO-beleid. Wij hebben een grote diversiteit aan stakeholders en met deze stakeholders hebben wij veel verschillende contactmomenten. Middels dit stakeholderonderzoek weten wij wat stakeholders van onze verwachten op het gebied van MVO. Daarbij in ogenschouw genomen dat de relevantie van de thema’s per stakeholdersgroep of doelgroep verschilt.

Dit jaar was ons stakeholderonderzoek aan een update toe. We hebben besloten het nieuwe stakeholderonderzoek in twee fasen uit te voeren waarvan we de eerste fase in 2018 hebben doorlopen. In de eerste fase hebben wij per stakeholdergroep de interne vertegenwoordigers van deze (externe) stakeholder gevraagd de prioriteiten aan te geven die voor de stakeholders gelden. Een aantal stakeholders hebben wij rechtstreeks gevraagd dit aan te vullen. De resultaten van deze eerste fase zijn opgenomen in dit MVO-verslag. De tweede fase, welke uitgevoerd gaat worden in 2019/2020, is gebaseerd op deze resultaten en krijgt dan een verdiepingsslag. We hebben hiervoor gekozen omdat er in 2018 een wijziging geweest is in de organisatie- en managementstructuur. Het komende jaar worden ook de managementsystemen daarop aangepast.

Inleiding stakeholderonderzoek

Vanuit onze maatschappelijke rol als netwerkbedrijf vinden wij het belangrijk om met onze stakeholders in contact te staan. Gedurende het jaar is er veel contact met hun. Met name onze contacten met commissarissen, aandeelhouders, klanten en andere partijen in de regio en ook de open gesprekken die wij met deze partijen voeren geeft ons een goed beeld wat stakeholders van ons verwachten.

Periodiek brengen wij de belangen en verwachtingen van hen in kaart en gebruiken dit als basis voor ons MVO-beleid. Wij hebben een grote diversiteit aan stakeholders en met deze stakeholders hebben wij veel verschillende contactmomenten. Middels dit stakeholderonderzoek weten wij wat stakeholders van onze verwachten op het gebied van MVO. Daarbij in ogenschouw genomen dat de relevantie van de thema’s per stakeholdersgroep of doelgroep verschilt.

Dit jaar was ons stakeholderonderzoek aan een update toe. We hebben besloten het nieuwe stakeholderonderzoek in twee fasen uit te voeren waarvan we de eerste fase in 2018 hebben doorlopen. In de eerste fase hebben wij per stakeholdergroep de interne vertegenwoordigers van deze (externe) stakeholder gevraagd de prioriteiten aan te geven die voor de stakeholders gelden. Een aantal stakeholders hebben wij rechtstreeks gevraagd dit aan te vullen. De resultaten van deze eerste fase zijn opgenomen in dit MVO-verslag. De tweede fase, welke uitgevoerd gaat worden in 2019/2020, is gebaseerd op deze resultaten en krijgt dan een verdiepingsslag. We hebben hiervoor gekozen omdat er in 2018 een wijziging geweest is in de organisatie- en managementstructuur. Het komende jaar worden ook de managementsystemen daarop aangepast.