Strategie

Juva staat voor energiebeschikbaarheid voor nu en de toekomst. Daar dragen alle werkmaatschappijen op hun eigen manier aan bij. Voor de strategiebepaling hebben we in 2018 een tweetal omgevingsanalyses gemaakt.

Lees meer ›Strategie

Toekomstscenario’s

In 2018 hebben we een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Daarvoor hebben we twee scenariostudies gedaan.

Lees meer ›Toekomstscenario’s

Scenario’s voor de energiedragers

De lange-termijn-prognoses voor de mogelijke energiedragers gaan we het komend jaar verder uitwerken tot meer gedetailleerdere scenario's voor 2030. In het onderzoek keken we naar 4 uiteenlopende scenario’s.

Lees meer ›Scenario’s voor de energiedragers

Richtlijnen voor 2030

De scenario’s zijn primair bedoeld om inzicht te geven in de impact op ons totale business model. De belangrijkste overall conclusie uit deze studies is dat een netbeheerder in alle scenario’s bestaansrecht heeft.

Lees meer ›Richtlijnen voor 2030

Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s 1 en 2 zoals hierboven geschetst, betekenen voor Capturam een continuering en doorgroei van warmte. Maar Wet VET verbiedt ons tegelijkertijd om warmte te produceren en te leveren.

Lees meer ›Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s voor het meetbedrijf

Naast de centrale studie van Juva waarbij de focus voornamelijk ligt op de overkoepelende energiesystemen heeft er een verbijzondering plaatsgevonden voor de toekomst van Anexo.

Lees meer ›Scenario’s voor het meetbedrijf

Impact van de scenario’s op Anexo

Het is duidelijk dat de markt voor meterdiensten gaat veranderen. Duurzaamheid en data gaan daarin een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Lees meer ›Impact van de scenario’s op Anexo

MVO binnen de eigen organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit.

Lees meer ›MVO binnen de eigen organisatie

Onze eigen footprint

In 2017-2018 is ons kantoorpand in Poeldijk grondig verbouwd. We hebben nieuwe milieudoelstellingen geformuleerd voor onze eigen footprint. We hebben hoogwaardige technologie ingezet om maximaal energie te besparen.

Lees meer ›Onze eigen footprint