Resultaten

Materialiteit op hoofdlijnen

De onderwerpen die het hoogst scoren bij alle stakeholdergroepen binnen de 7 genoemde thema's zijn:

  • Gezondheid en veiligheid voor de omgeving en werknemers zijn twee belangrijke thema’s

  • Daarnaast waarde creëren en een bijdrage leveren voor de (lokale) economie

  • Transparantie middels communicatie

  • Voldoen aan wetgeving

  • Inclusiviteit (Verbod op discriminatie)

‘Zorg en bewustzijn voor de omgeving’ scoort hoog binnen de context van onze activiteiten als netwerkgroep. Bij dit thema gaat het erom dat milieuaspecten continu onderdeel zijn van ons overwegingskader. Dit met name in relatie tot de uitstoot van broeikaseffecten, reductie van afval, lozingen op water/bodem. Ook de naleving (met eventueel toezicht daarop) wordt voor alle aspecten belangrijk gevonden. Doen wat je belooft!

Meer in detail zijn gezondheid, veiligheid voor de omgeving en werknemers belangrijke thema’s voor onze bedrijfsvoering en ook voor de bevolking binnen de regio.

Het respecteren van mensenrechten wordt meer in algemene zin belangrijk gevonden. Het wordt ook wel als een vanzelfsprekendheid gezien. En minder relevant is actieve beleidsvorming binnen de normen van de community waarin wij opereren en het land waarin wij leven. Toch vindt men wel dat integer handelen, respect hebben voor de rechten en plichten van mensen en medewerkers binnen de context van de bedrijfsvoering en ook binnen onze community en in Nederland een belangrijk aspect zijn.

Specifiek voor de maatschappelijke rol die wij hebben binnen de energietransitie wordt zowel door de stakeholders als door onszelf het belang van alternatieve bronnen en bewust omgaan met uitstoot hoog geacht.

Vertaald naar onze eigen pijlers voor MVO: Goed voor de regio, Welzijn medewerkers en omgeving en Ontwikkeling van duurzame energiesystemen zien we dat er een redelijke gelijkwaardige balans is tussen de verschillende thema’s.

Resultaten

Materialiteit op hoofdlijnen

De onderwerpen die het hoogst scoren bij alle stakeholdergroepen binnen de 7 genoemde thema's zijn:

  • Gezondheid en veiligheid voor de omgeving en werknemers zijn twee belangrijke thema’s

  • Daarnaast waarde creëren en een bijdrage leveren voor de (lokale) economie

  • Transparantie middels communicatie

  • Voldoen aan wetgeving

  • Inclusiviteit (Verbod op discriminatie)

‘Zorg en bewustzijn voor de omgeving’ scoort hoog binnen de context van onze activiteiten als netwerkgroep. Bij dit thema gaat het erom dat milieuaspecten continu onderdeel zijn van ons overwegingskader. Dit met name in relatie tot de uitstoot van broeikaseffecten, reductie van afval, lozingen op water/bodem. Ook de naleving (met eventueel toezicht daarop) wordt voor alle aspecten belangrijk gevonden. Doen wat je belooft!

Meer in detail zijn gezondheid, veiligheid voor de omgeving en werknemers belangrijke thema’s voor onze bedrijfsvoering en ook voor de bevolking binnen de regio.

Het respecteren van mensenrechten wordt meer in algemene zin belangrijk gevonden. Het wordt ook wel als een vanzelfsprekendheid gezien. En minder relevant is actieve beleidsvorming binnen de normen van de community waarin wij opereren en het land waarin wij leven. Toch vindt men wel dat integer handelen, respect hebben voor de rechten en plichten van mensen en medewerkers binnen de context van de bedrijfsvoering en ook binnen onze community en in Nederland een belangrijk aspect zijn.

Specifiek voor de maatschappelijke rol die wij hebben binnen de energietransitie wordt zowel door de stakeholders als door onszelf het belang van alternatieve bronnen en bewust omgaan met uitstoot hoog geacht.

Vertaald naar onze eigen pijlers voor MVO: Goed voor de regio, Welzijn medewerkers en omgeving en Ontwikkeling van duurzame energiesystemen zien we dat er een redelijke gelijkwaardige balans is tussen de verschillende thema’s.