MVO binnen de eigen organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit. Het gaat over de manier waarop we omgaan met elkaar, het waarborgen van onze veiligheid en gezondheid, het investeren in duurzame energievoorzieningen, en zorg dragen voor onze regio en het milieu. Wij geloven dat al onze medewerkers individueel verschil kunnen maken. Daarom doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we samen. Transparantie is een kernwaarde in ons MVO-beleid. In alle openheid laten we zien wat we doen, en wat de effecten zijn van onze activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Drie duurzame pijlers

Ons MVO-beleid heeft drie pijlers:

  • Duurzame energievoorzieningen

  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving

  • Goed voor de regio

MVO binnen de eigen organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze identiteit. Het gaat over de manier waarop we omgaan met elkaar, het waarborgen van onze veiligheid en gezondheid, het investeren in duurzame energievoorzieningen, en zorg dragen voor onze regio en het milieu. Wij geloven dat al onze medewerkers individueel verschil kunnen maken. Daarom doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we samen. Transparantie is een kernwaarde in ons MVO-beleid. In alle openheid laten we zien wat we doen, en wat de effecten zijn van onze activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Drie duurzame pijlers

Ons MVO-beleid heeft drie pijlers:

  • Duurzame energievoorzieningen

  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving

  • Goed voor de regio