Samenwerken met stakeholders

Vanuit onze maatschappelijke rol als netwerkbedrijf vinden wij het belangrijk om met onze stakeholders in contact te staan. Periodiek brengen wij de belangen en verwachtingen van hen in kaart en gebruiken dit als basis voor ons MVO-beleid. Wij hebben een grote diversiteit aan stakeholders en met deze stakeholders hebben wij veel verschillende contactmomenten. Door middel van een stakeholderonderzoek, dat we dit jaar opnieuw uitgevoerd hebben, weten wij wat stakeholders van onze verwachten op het gebied van MVO. Daarbij in ogenschouw genomen dat de relevantie en importantie van de thema’s per stakeholdersgroep of doelgroep verschilt.

Gedurende het jaar is er veel contact met stakeholders. Met name onze contacten met commissarissen, aandeelhouders, klanten en andere partijen in de regio en ook de open gesprekken die wij met deze partijen voeren, geeft ons een goed beeld wat stakeholders van ons verwachten.

Ook door onze sponsorbijdragen en aanwezigheid bij relevante activiteiten binnen onze regio staan we regelmatig in contact met onze stakeholders.

Samenwerken met stakeholders

Vanuit onze maatschappelijke rol als netwerkbedrijf vinden wij het belangrijk om met onze stakeholders in contact te staan. Periodiek brengen wij de belangen en verwachtingen van hen in kaart en gebruiken dit als basis voor ons MVO-beleid. Wij hebben een grote diversiteit aan stakeholders en met deze stakeholders hebben wij veel verschillende contactmomenten. Door middel van een stakeholderonderzoek, dat we dit jaar opnieuw uitgevoerd hebben, weten wij wat stakeholders van onze verwachten op het gebied van MVO. Daarbij in ogenschouw genomen dat de relevantie en importantie van de thema’s per stakeholdersgroep of doelgroep verschilt.

Gedurende het jaar is er veel contact met stakeholders. Met name onze contacten met commissarissen, aandeelhouders, klanten en andere partijen in de regio en ook de open gesprekken die wij met deze partijen voeren, geeft ons een goed beeld wat stakeholders van ons verwachten.

Ook door onze sponsorbijdragen en aanwezigheid bij relevante activiteiten binnen onze regio staan we regelmatig in contact met onze stakeholders.