Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s 1 en 2 zoals hierboven geschetst, betekenen voor Capturam een continuering en doorgroei van warmte. Maar Wet VET verbiedt ons tegelijkertijd om warmte te produceren en te leveren. Capturam richt zich daarom voor vervolgprojecten op het distribueren en aansluiten van warmte, in samenwerking met andere partijen. Ons ultieme doel is verdere verduurzaming van de energievoorziening in de regio.

De omringende Randstad breidt uit in de richting van het Westland. En uitbreidingsmogelijkheden voor tuinders in het Westland zijn er niet. Een deel van de glastuinbouw zal verdwijnen. Maar in dat geval blijft de noodzaak om als regionale speler samen met de gemeenten op te trekken in het aanjagen van de energietransitie voor bedrijven en bewoners in de regio. We zouden dan bijvoorbeeld potentieel warmte kunnen ontsluiten voor meer huishoudens. Dit onderstreept nog eens ons belang van een duurzame relatie met gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Impact van de scenario’s op Capturam

Scenario’s 1 en 2 zoals hierboven geschetst, betekenen voor Capturam een continuering en doorgroei van warmte. Maar Wet VET verbiedt ons tegelijkertijd om warmte te produceren en te leveren. Capturam richt zich daarom voor vervolgprojecten op het distribueren en aansluiten van warmte, in samenwerking met andere partijen. Ons ultieme doel is verdere verduurzaming van de energievoorziening in de regio.

De omringende Randstad breidt uit in de richting van het Westland. En uitbreidingsmogelijkheden voor tuinders in het Westland zijn er niet. Een deel van de glastuinbouw zal verdwijnen. Maar in dat geval blijft de noodzaak om als regionale speler samen met de gemeenten op te trekken in het aanjagen van de energietransitie voor bedrijven en bewoners in de regio. We zouden dan bijvoorbeeld potentieel warmte kunnen ontsluiten voor meer huishoudens. Dit onderstreept nog eens ons belang van een duurzame relatie met gemeenten Westland en Midden-Delfland.