Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is een kernwaarde voor Westland Infra Netbeheer. We staan pal voor een betrouwbare energielevering in onze regio. Onze inspanningen vertalen zich in lage uitvalcijfers. In 2018 had een huishouden in de regio Westland en Midden-Delfland gemiddeld 11 minuten geen stroom (2017: 9 minuten). Daarmee scoren we beter dan het landelijk gemiddelde.

Automatische storingsverklikker

Het kan altijd beter. Daarom werken we voortdurend aan een nog veiliger, slimmer, duurzamer en betrouwbaarder netwerk. In 2016 hebben we een storingomleidingssysteem aangebracht in een aantal middenspanningstations. Dit systeem leidt bij een stroomstoring het stroomtransport naar een ander middenspanningstation. In 2017 zijn we verder gaan innoveren. We zijn begonnen met het aanbrengen van een systeem waarbij een automatische storingsverklikker een signaal geeft wanneer de stroom uitvalt, dit in samenwerking met Stedin. In 2018 hebben we dit systeem verder uitgerold. Daarmee is ons netwerk nog slimmer geworden. Met succes, onze monteurs verhelpen storingsproblemen sneller dan voorheen.

Openheid en transparantie

Zitten onze klanten onverhoopt toch langere tijd zonder stroom of gas? Dan betalen wij hen een compensatie, volgens de daarvoor geldende wettelijke regels. Ook daarin tonen we ons betrouwbaar. Openheid en transparantie vinden we heel belangrijk, zeker ook waar het gaat om veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom scoren we uitstekend op de transparantiebenchmark.

Uitgekeerde compensatievergoeding

2018

2017

2016

Elektriciteit

€ 17.015

€ 35.010

€ 17.675

Gas

4.270

€ 7.435

€ 1.400

Totaal

€ 21.285

€ 42.445

€ 19.075

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is een kernwaarde voor Westland Infra Netbeheer. We staan pal voor een betrouwbare energielevering in onze regio. Onze inspanningen vertalen zich in lage uitvalcijfers. In 2018 had een huishouden in de regio Westland en Midden-Delfland gemiddeld 11 minuten geen stroom (2017: 9 minuten). Daarmee scoren we beter dan het landelijk gemiddelde.

Automatische storingsverklikker

Het kan altijd beter. Daarom werken we voortdurend aan een nog veiliger, slimmer, duurzamer en betrouwbaarder netwerk. In 2016 hebben we een storingomleidingssysteem aangebracht in een aantal middenspanningstations. Dit systeem leidt bij een stroomstoring het stroomtransport naar een ander middenspanningstation. In 2017 zijn we verder gaan innoveren. We zijn begonnen met het aanbrengen van een systeem waarbij een automatische storingsverklikker een signaal geeft wanneer de stroom uitvalt, dit in samenwerking met Stedin. In 2018 hebben we dit systeem verder uitgerold. Daarmee is ons netwerk nog slimmer geworden. Met succes, onze monteurs verhelpen storingsproblemen sneller dan voorheen.

Openheid en transparantie

Zitten onze klanten onverhoopt toch langere tijd zonder stroom of gas? Dan betalen wij hen een compensatie, volgens de daarvoor geldende wettelijke regels. Ook daarin tonen we ons betrouwbaar. Openheid en transparantie vinden we heel belangrijk, zeker ook waar het gaat om veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom scoren we uitstekend op de transparantiebenchmark.

Uitgekeerde compensatievergoeding

2018

2017

2016

Elektriciteit

€ 17.015

€ 35.010

€ 17.675

Gas

4.270

€ 7.435

€ 1.400

Totaal

€ 21.285

€ 42.445

€ 19.075