Samenvatting MVO doelstellingen

MVO pijlers:

Beleid

Jaarplan 2018

Actie

Resultaat 2018

Welzijn van haar medewerkers, klanten en omgeving

Veiligheid

100% geslaagd voor gedragstraining (InTense)

Training nieuwe medewerkers

100% geslaagd deelnemers Intense

Evaluatie hercertificering

Evaluatie hercertificering is verplaatst naar 2019

Veiligheid

IF cijfer < 7

Huidig beleid voortzetten  

IF cijfer is 0

Duurzame inzetbaarheid

Meer dan 5l% van de medewerkers maakt gebruik van het duurzaam inzetbaarheidsbudget (bij ongewijzigd cao beleid)

Bewust maken van medewerkers van mogelijkheid DI-Budget in functioneringsgesprekken, werkoverleg en informatie via intranet

In 2018 heeft 57% gebruik gemaakt van het DI budget.

 

Er is actief gewerkt aan het bewust maken van het DI- Budget als item in functioneringsgesprekken en intranet

MVO

Meer dan 50% van de medewerkers kent twee of meer MVO doelen van N.V. Juva

Bewust maken van medewerkers van de activiteiten en doelen op het gebied van MVO o.a. door PIT groep, MVO plan verspreiden en onderwerp levend houden

Er heeft een presentatie plaatsgevonden door de PIT groep over MVO er is regelmatig aandacht geweest voor MVO doelen via interne mediakanalen. Effect is beperkt.

Verzuim

Maximaal 3,75% ziekteverzuim

Monitoren van werkdruk en bijsturen waar mogelijk: invoer o.a. door portfoliomanagement

Het ziekteverzuimcijfer over 2018 is 3,52%

inzet casemanagement

 
 

Portfoliomanagement is geïmplementeerd waardoor prioriteiten duidelijker zijn afgestemd.

 

Casemanagement wordt effectief ingezet voor de bewustwording.

 

De werkdruk is onderzocht onder medewerkers en

 

naar aanleiding daarvan wordt bewuster zijn de vergadervormen aangepast.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid: ≥ 7,3

Klant centraal stellen als integraal onderdeel van processen d.m.v. keten gestuurd werken. Aandacht voor goede bereikbaarheid en opvolging klantklachten. Verbeteringen doorvoeren in organisatie.

De gemiddelde klanttevredenheid van Juva is 7,9.

Welzijn

Stimuleren van gezonde leefstijl

Gezond assortiment in het bedrijfsrestaurant.

Implementatie van programma's Daily essentials, Mindfullness gericht op stimulering gezond eten. Stopzetten van frituurbereid eten.

Goed voor de regio

Sponsoring

Voedselbank Westland, Make a wish lokaal, Varend Corso, Kom in de kas, Tomatoworld, en anderen

 

Alle initiatieven zijn gesponsord

Lokaal werven

Naamsbekendheid in het Westland e.o. vergroten: werkgelegenheid bieden in de regio en door minder woon-werkverkeer het milieu minder belasten

Arbeidsmarktcommunicatie middels 'werken bij Juva' website.

De ‘werken bij Juva website’ is aangepast en biedt helderheid over de structuur en opzet van business units binnen de holding.

Profilering horti,- en technieksector

Bijdragen aan HortiHeroes. Tot stand komen van bedrijfsoverstijgende ontwikkelingen waar het Westland van kan profiteren

Deelname medewerkers

Twee medewerkers van Juva hebben in 2018 bijgedragen aan het HortiHeroes platform en hebben hun deelname afgesloten met een presentatie aan het MT.

 

Het succes van deelname wordt in 2019 geprolongeerd.

Profilering horti,- en technieksector

Techniek vak promoten op scholen

Deelname aan stage- en banenmarkten. Excursies voor technische scholen aanbieden.

Juva heeft in 2019 deelgenomen aan stagemarkten op hogescholen en een techniek colleges verzorgd. Ook klassen ontvangen voor college in onze proeftuin.

Werkgelegenheid

Bieden van minimaal zes stage,- of afstudeerplaatsen

Contact houden met TU, hogescholen en MBO's

Juva heeft meer dan 6 stageplaatsen aangeboden in 2018

Werkgelegenheid

Door groei van Anexo meer werkgelegenheid creëren

Langetermijn doel (Meerjarenplan 2018-2022)

Instroom en doorstroom zijn toegenomen in 2018

Samenwerking

Proactief opsporen van energiefraude

Samenwerken met Stedin

Samenwerking met Stedin loopt naar tevredenheid. Aantallen zijn nog onbekend.

Lokaal

Inkopen bij lokale leveranciers/aannemers

Indien mogelijk en compliant i.v.m. aanbestedingswet

Groenvoorziening

Demontage slimme meters door sociale werkplaats

Schilderen kantoorpand

Duurzame energievoorzieningen

Partnerships met stakeholders

Ontwikkelen handelsplatform voor optimale inzet duurzame bronnen

Propositie aanpassen aan behoeften

Smart Grid Westland

E-web GEO ingezet bij Trias Westland om vanaf 2019 een warmtehandelsplatform te exploiteren voor GTB

Onderzoek afgerond in regio dat inzicht geeft hoe verschillende energiecommodities slim ingezet/gecombineerd kunnen worden om de energievraag zo goedkoop mogelijk in te vullen

Partnerships met stakeholders

 

In samenwerking met o.a. de warmte alliantie politieke ondersteuning voor Westlands Warmtesysteem realiseren

Warmte Systeem Westland is het breed systeem voor/door de hele regio. LTO is zelfbenoemd initiator en Gemeente Westland pakt penvoerder schap

Partnerships met stakeholders

 

Opstarten van vier projecten die bijdragen aan Energiesystemen Westland

1)    Aardgasvrij woon werk gebied Westerhonk

2)    Geothermie project Polanen

3)    Onderzoeksproject de Poel – smart Grid

4)    Oprichting 2 Warmte Coöperaties

Decentrale netten

Aanvang pilot Smart Grid Westland

Draagvlak ontwikkelen 

De pilot van SGW is gestart en verloopt voorspoedig

Slimme meters

Ca. 9000 slimme meters aanbieden bij consumenten

 

In totaal zijn minder dan 9000 meters aangeboden

CO2Footprint

Afwegen duurzame materiaalkeuzes

Inkoopbeleid

LED-verlichting

Hardware leverancier retour materiaal

CWS biologisch katoen

Gerecycled materiaal toiletrolhouder en

Handdoekautomaten

Samenvatting MVO doelstellingen

MVO pijlers:

Beleid

Jaarplan 2018

Actie

Resultaat 2018

Welzijn van haar medewerkers, klanten en omgeving

Veiligheid

100% geslaagd voor gedragstraining (InTense)

Training nieuwe medewerkers

100% geslaagd deelnemers Intense

Evaluatie hercertificering

Evaluatie hercertificering is verplaatst naar 2019

Veiligheid

IF cijfer < 7

Huidig beleid voortzetten  

IF cijfer is 0

Duurzame inzetbaarheid

Meer dan 5l% van de medewerkers maakt gebruik van het duurzaam inzetbaarheidsbudget (bij ongewijzigd cao beleid)

Bewust maken van medewerkers van mogelijkheid DI-Budget in functioneringsgesprekken, werkoverleg en informatie via intranet

In 2018 heeft 57% gebruik gemaakt van het DI budget.

 

Er is actief gewerkt aan het bewust maken van het DI- Budget als item in functioneringsgesprekken en intranet

MVO

Meer dan 50% van de medewerkers kent twee of meer MVO doelen van N.V. Juva

Bewust maken van medewerkers van de activiteiten en doelen op het gebied van MVO o.a. door PIT groep, MVO plan verspreiden en onderwerp levend houden

Er heeft een presentatie plaatsgevonden door de PIT groep over MVO er is regelmatig aandacht geweest voor MVO doelen via interne mediakanalen. Effect is beperkt.

Verzuim

Maximaal 3,75% ziekteverzuim

Monitoren van werkdruk en bijsturen waar mogelijk: invoer o.a. door portfoliomanagement

Het ziekteverzuimcijfer over 2018 is 3,52%

inzet casemanagement

 
 

Portfoliomanagement is geïmplementeerd waardoor prioriteiten duidelijker zijn afgestemd.

 

Casemanagement wordt effectief ingezet voor de bewustwording.

 

De werkdruk is onderzocht onder medewerkers en

 

naar aanleiding daarvan wordt bewuster zijn de vergadervormen aangepast.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid: ≥ 7,3

Klant centraal stellen als integraal onderdeel van processen d.m.v. keten gestuurd werken. Aandacht voor goede bereikbaarheid en opvolging klantklachten. Verbeteringen doorvoeren in organisatie.

De gemiddelde klanttevredenheid van Juva is 7,9.

Welzijn

Stimuleren van gezonde leefstijl

Gezond assortiment in het bedrijfsrestaurant.

Implementatie van programma's Daily essentials, Mindfullness gericht op stimulering gezond eten. Stopzetten van frituurbereid eten.

Goed voor de regio

Sponsoring

Voedselbank Westland, Make a wish lokaal, Varend Corso, Kom in de kas, Tomatoworld, en anderen

 

Alle initiatieven zijn gesponsord

Lokaal werven

Naamsbekendheid in het Westland e.o. vergroten: werkgelegenheid bieden in de regio en door minder woon-werkverkeer het milieu minder belasten

Arbeidsmarktcommunicatie middels 'werken bij Juva' website.

De ‘werken bij Juva website’ is aangepast en biedt helderheid over de structuur en opzet van business units binnen de holding.

Profilering horti,- en technieksector

Bijdragen aan HortiHeroes. Tot stand komen van bedrijfsoverstijgende ontwikkelingen waar het Westland van kan profiteren

Deelname medewerkers

Twee medewerkers van Juva hebben in 2018 bijgedragen aan het HortiHeroes platform en hebben hun deelname afgesloten met een presentatie aan het MT.

 

Het succes van deelname wordt in 2019 geprolongeerd.

Profilering horti,- en technieksector

Techniek vak promoten op scholen

Deelname aan stage- en banenmarkten. Excursies voor technische scholen aanbieden.

Juva heeft in 2019 deelgenomen aan stagemarkten op hogescholen en een techniek colleges verzorgd. Ook klassen ontvangen voor college in onze proeftuin.

Werkgelegenheid

Bieden van minimaal zes stage,- of afstudeerplaatsen

Contact houden met TU, hogescholen en MBO's

Juva heeft meer dan 6 stageplaatsen aangeboden in 2018

Werkgelegenheid

Door groei van Anexo meer werkgelegenheid creëren

Langetermijn doel (Meerjarenplan 2018-2022)

Instroom en doorstroom zijn toegenomen in 2018

Samenwerking

Proactief opsporen van energiefraude

Samenwerken met Stedin

Samenwerking met Stedin loopt naar tevredenheid. Aantallen zijn nog onbekend.

Lokaal

Inkopen bij lokale leveranciers/aannemers

Indien mogelijk en compliant i.v.m. aanbestedingswet

Groenvoorziening

Demontage slimme meters door sociale werkplaats

Schilderen kantoorpand

Duurzame energievoorzieningen

Partnerships met stakeholders

Ontwikkelen handelsplatform voor optimale inzet duurzame bronnen

Propositie aanpassen aan behoeften

Smart Grid Westland

E-web GEO ingezet bij Trias Westland om vanaf 2019 een warmtehandelsplatform te exploiteren voor GTB

Onderzoek afgerond in regio dat inzicht geeft hoe verschillende energiecommodities slim ingezet/gecombineerd kunnen worden om de energievraag zo goedkoop mogelijk in te vullen

Partnerships met stakeholders

 

In samenwerking met o.a. de warmte alliantie politieke ondersteuning voor Westlands Warmtesysteem realiseren

Warmte Systeem Westland is het breed systeem voor/door de hele regio. LTO is zelfbenoemd initiator en Gemeente Westland pakt penvoerder schap

Partnerships met stakeholders

 

Opstarten van vier projecten die bijdragen aan Energiesystemen Westland

1)    Aardgasvrij woon werk gebied Westerhonk

2)    Geothermie project Polanen

3)    Onderzoeksproject de Poel – smart Grid

4)    Oprichting 2 Warmte Coöperaties

Decentrale netten

Aanvang pilot Smart Grid Westland

Draagvlak ontwikkelen 

De pilot van SGW is gestart en verloopt voorspoedig

Slimme meters

Ca. 9000 slimme meters aanbieden bij consumenten

 

In totaal zijn minder dan 9000 meters aangeboden

CO2Footprint

Afwegen duurzame materiaalkeuzes

Inkoopbeleid

LED-verlichting

Hardware leverancier retour materiaal

CWS biologisch katoen

Gerecycled materiaal toiletrolhouder en

Handdoekautomaten