Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000 tenzij anders aangegeven)

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Winst- en verliesrekening

                 

Bedrijfsopbrengsten

83

 

89

 

81

 

79

 

86

 

82

 

78

 

73

 

72

Kosten uitsteed werk en andere (externe) kosten

-19

 

-25

 

-13

 

-16

 

-21

 

-19

 

-19

 

-19

 

-19

Brutomarge

64

 

64

 

68

 

63

 

65

 

63

 

59

 

54

 

53

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-25

 

-24

 

-24

 

-24

 

-22

 

-21

 

-22

 

-19

 

-18

EBITDA

39

 

40

 

44

 

39

 

43

 

42

 

37

 

35

 

35

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-18

 

-17

 

-15

 

-14

 

-14

 

-14

 

-15

 

-13

 

-14

Bedrijfsresultaat

21

 

23

 

29

 

25

 

29

 

28

 

22

 

22

 

21

Rentelasten minus -baten

-2

 

-3

 

-2

 

-4

 

-5

 

-5

 

-5

 

-5

 

-5

Resultaat voor belastingen

19

 

20

 

27

 

21

 

24

 

23

 

17

 

17

 

16

Vennootschapsbelasting

-6

 

-5

 

-6

 

-4

 

-5

 

-5

 

1

 

-4

 

-3

Resultaat na belastingen

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

18

 

13

 

13

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

Groepsresultaat

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

19

 

13

 

13

Balans

                 

Vaste activa

220

 

219

 

206

 

204

 

197

 

196

 

196

 

190

 

187

Vlottende activa

29

 

26

 

36

 

31

 

48

 

45

 

44

 

37

 

46

Totaal activa

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

 

227

 

233

                  

Groepsvermogen

134

 

134

 

132

 

125

 

121

 

115

 

110

 

105

 

112

Voorzieningen

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Langlopende schulden

90

 

90

 

90

 

90

 

100

 

100

 

101

 

102

 

103

Kortlopende schulden

24

 

20

 

19

 

19

 

23

 

25

 

28

 

19

 

17

Totaal passiva

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

 

227

 

233

                  

Operationele cashflow

31

 

35

 

36

 

26

 

32

 

33

 

33

 

27

 

32

                  

Dividend

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

21

 

11

                  

Ratio's ACM

                 

EBIT rentedekking

9,2

 

8,2

 

10,6

 

6,3

 

5,6

 

5,4

 

4,2

 

4,1

 

3,9

FFO rentedekking

15,1

 

12,7

 

14,2

 

9,0

 

7,5

 

7,3

 

6,5

 

6,0

 

5,6

FFO / Schuld in %

29,4

 

29,0

 

33,3

 

29,0

 

30,7

 

29,8

 

26,2

 

25,9

 

24,9

Schuld / Kapitalisatie in %

46,0

 

45,1

 

45,1

 

46,5

 

53,7

 

51,9

 

53,7

 

53,7

 

51,6

                  

Aantal medewerkers ultimo boekjaar in FTE

205

 

199

 

195

 

189

 

191

 

188

 

180

 

178

 

183

                  

Transport gas in miljoen m3

1.145

 

1.178

 

1.139

 

1.133

 

1.088

 

1.302

 

1.301

 

1.313

 

1.475

                  

Transport elektriciteit in GWh

1.741

 

1.678

 

1.632

 

1.488

 

1.418

 

1.386

 

1.333

 

1.241

 

1.286

Teruglevering aan TenneT in GWh

441

 

529

 

418

 

582

 

641

 

981

 

1.078

 

1.263

 

1.314

Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000 tenzij anders aangegeven)

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Winst- en verliesrekening

                 

Bedrijfsopbrengsten

83

 

89

 

81

 

79

 

86

 

82

 

78

 

73

 

72

Kosten uitsteed werk en andere (externe) kosten

-19

 

-25

 

-13

 

-16

 

-21

 

-19

 

-19

 

-19

 

-19

Brutomarge

64

 

64

 

68

 

63

 

65

 

63

 

59

 

54

 

53

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-25

 

-24

 

-24

 

-24

 

-22

 

-21

 

-22

 

-19

 

-18

EBITDA

39

 

40

 

44

 

39

 

43

 

42

 

37

 

35

 

35

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-18

 

-17

 

-15

 

-14

 

-14

 

-14

 

-15

 

-13

 

-14

Bedrijfsresultaat

21

 

23

 

29

 

25

 

29

 

28

 

22

 

22

 

21

Rentelasten minus -baten

-2

 

-3

 

-2

 

-4

 

-5

 

-5

 

-5

 

-5

 

-5

Resultaat voor belastingen

19

 

20

 

27

 

21

 

24

 

23

 

17

 

17

 

16

Vennootschapsbelasting

-6

 

-5

 

-6

 

-4

 

-5

 

-5

 

1

 

-4

 

-3

Resultaat na belastingen

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

18

 

13

 

13

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

Groepsresultaat

13

 

15

 

21

 

17

 

19

 

18

 

19

 

13

 

13

Balans

                 

Vaste activa

220

 

219

 

206

 

204

 

197

 

196

 

196

 

190

 

187

Vlottende activa

29

 

26

 

36

 

31

 

48

 

45

 

44

 

37

 

46

Totaal activa

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

 

227

 

233

                  

Groepsvermogen

134

 

134

 

132

 

125

 

121

 

115

 

110

 

105

 

112

Voorzieningen

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Langlopende schulden

90

 

90

 

90

 

90

 

100

 

100

 

101

 

102

 

103

Kortlopende schulden

24

 

20

 

19

 

19

 

23

 

25

 

28

 

19

 

17

Totaal passiva

249

 

245

 

242

 

235

 

245

 

241

 

240

 

227

 

233

                  

Operationele cashflow

31

 

35

 

36

 

26

 

32

 

33

 

33

 

27

 

32

                  

Dividend

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

21

 

11

                  

Ratio's ACM

                 

EBIT rentedekking

9,2

 

8,2

 

10,6

 

6,3

 

5,6

 

5,4

 

4,2

 

4,1

 

3,9

FFO rentedekking

15,1

 

12,7

 

14,2

 

9,0

 

7,5

 

7,3

 

6,5

 

6,0

 

5,6

FFO / Schuld in %

29,4

 

29,0

 

33,3

 

29,0

 

30,7

 

29,8

 

26,2

 

25,9

 

24,9

Schuld / Kapitalisatie in %

46,0

 

45,1

 

45,1

 

46,5

 

53,7

 

51,9

 

53,7

 

53,7

 

51,6

                  

Aantal medewerkers ultimo boekjaar in FTE

205

 

199

 

195

 

189

 

191

 

188

 

180

 

178

 

183

                  

Transport gas in miljoen m3

1.145

 

1.178

 

1.139

 

1.133

 

1.088

 

1.302

 

1.301

 

1.313

 

1.475

                  

Transport elektriciteit in GWh

1.741

 

1.678

 

1.632

 

1.488

 

1.418

 

1.386

 

1.333

 

1.241

 

1.286

Teruglevering aan TenneT in GWh

441

 

529

 

418

 

582

 

641

 

981

 

1.078

 

1.263

 

1.314