Kerncijfers

(in miljoen € tenzij anders aangegeven)

2018

 

2017

 

%

Winst- en verliesrekening

     

Bedrijfsopbrengsten

83

 

89

 

-6,7%

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-19

 

-25

 

-24,0%

Brutomarge

64

 

64

 

0,0%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-25

 

-24

 

4,2%

EBITDA

39

 

40

 

-2,5%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-18

 

-17

 

5,9%

Bedrijfsresultaat

21

 

23

 

-8,7%

Rentelasten minus -baten

-2

 

-3

 

-33,3%

Resultaat voor belastingen

19

 

20

 

-5,0%

Vennootschapsbelasting

-6

 

-5

 

20,0%

Resultaat na belastingen

13

 

15

 

-13,3%

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

  

Groepsresultaat

13

 

15

 

-13,3%

      

Eigen vermogen 1)

121

 

121

  

Solvabiliteit

49%

 

49%

  

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

10%

 

11%

  
      

Investeringen in materiële vast activa

23

 

24

 

-4,2%

Operationele cashflow

31

 

35

 

-11,4%

Voorgesteld dividend

13

 

13

  
      

Ratio's ACM

     

EBIT rentedekking

9,2

 

8,2

  

FFO rentedekking

15,1

 

12,7

  

FFO / Schuld in %

29,4

 

29,0

  

Schuld / Kapitalisatie in %

46,0

 

45,1

  
      

Bedrijfsomvang

     

Transport gas in miljard m3

1.145

 

1.178

 

-2,8%

Transport elektriciteit in GWh

1.741

 

1.678

 

3,8%

Teruglevering aan TenneT in GWh

441

 

529

 

-16,6%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

211

 

204

 

3,4%

Full-time equivalenten

205

 

199

 

3,0%

  • 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend

Kerncijfers

(in miljoen € tenzij anders aangegeven)

2018

 

2017

 

%

Winst- en verliesrekening

     

Bedrijfsopbrengsten

83

 

89

 

-6,7%

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-19

 

-25

 

-24,0%

Brutomarge

64

 

64

 

0,0%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-25

 

-24

 

4,2%

EBITDA

39

 

40

 

-2,5%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-18

 

-17

 

5,9%

Bedrijfsresultaat

21

 

23

 

-8,7%

Rentelasten minus -baten

-2

 

-3

 

-33,3%

Resultaat voor belastingen

19

 

20

 

-5,0%

Vennootschapsbelasting

-6

 

-5

 

20,0%

Resultaat na belastingen

13

 

15

 

-13,3%

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

  

Groepsresultaat

13

 

15

 

-13,3%

      

Eigen vermogen 1)

121

 

121

  

Solvabiliteit

49%

 

49%

  

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

10%

 

11%

  
      

Investeringen in materiële vast activa

23

 

24

 

-4,2%

Operationele cashflow

31

 

35

 

-11,4%

Voorgesteld dividend

13

 

13

  
      

Ratio's ACM

     

EBIT rentedekking

9,2

 

8,2

  

FFO rentedekking

15,1

 

12,7

  

FFO / Schuld in %

29,4

 

29,0

  

Schuld / Kapitalisatie in %

46,0

 

45,1

  
      

Bedrijfsomvang

     

Transport gas in miljard m3

1.145

 

1.178

 

-2,8%

Transport elektriciteit in GWh

1.741

 

1.678

 

3,8%

Teruglevering aan TenneT in GWh

441

 

529

 

-16,6%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

211

 

204

 

3,4%

Full-time equivalenten

205

 

199

 

3,0%

  • 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend