De werkmaatschappijen en hun bijdrage; voor een straks dat nu begint

De samenhang in het licht van de ontwikkelingen

In het eindbeeld van 2050 zijn energiedragers geïntegreerd tot één systeem. Elektriciteit, duurzame gassen en warmte zijn onderling uitwisselbaar. Opslag- en conversiemogelijkheden zijn op grote schaal voorhanden,  power to heat, power to gas, warmtepompen, accu’s, warmtebuffers en warmteopslag in de grond zijn de voornaamste technologieën. Mobiliteit biedt extra balancerende mogelijkheden: in 2050 is mobiliteit een service en niet langer een particulier bezit wat de nu voorziene mogelijkheden van opslag in de lager gelegen netten beperkt.

Lokale energieclusters - in het begin binnen onze regio gebaseerd op aardwarmteclusters - brengen alle energiestromen in één systeem onder, inclusief de beschikbare opslag- en netcapaciteit. De prijsvorming is grotendeels dynamisch. Zelflerende systemen voorspellen de energiebehoefte en optimale omvang van de benodigde reserves. Energieclusters zullen overzichtelijk zijn door een beperkte omvang van bijvoorbeeld enkele tientallen klanten of woonwijken met in home smart technologie. Balancering van het systeem geschiedt aan de hand van prijsprikkels die onderlinge energiedeals tussen klanten stimuleren. Verrekening geschiedt volledig automatisch en direct tussen de actoren. De rol van tussenpersonen is verdwenen. De lokale energieclusters zijn onderling verbonden om overschotten en tekorten uit te wisselen. En gekoppeld aan bovenliggende netten om het invoeden door grootschalige productie mogelijk te maken of om regionale overschotten af te voeren.

Als regionale systeembeheerder (DSO) grijpen wij in bij dreigende tekorten en overschotten op onze gas-, elektriciteits- en warmtenetten, om zo het systeem in balans te houden. Het is in eerste instantie de rol van de participerende klanten om de energievraag en het aanbod gedekt te krijgen. Mocht dit door een tekort aan aanbod of afname niet lukken, ook niet met energie uit omringende energieclusters, kan de systeemoperator als laatste middel ingrijpen door afschakeling. De DSO beheert naast het systeem de benodigde infrastructuur tussen de energiewebben.

Als we op weg zijn naar een dergelijk energiesysteem is het ook goed om te bekijken hoe we daar gaan komen. Hoe de samenhang is tussen de huidige activiteiten en hoe ons pad naar de toekomst er uit kan zien.