Stakeholdergroepen en contactmomenten

Stakeholders

Bespreekpunten

Communicatievorm

Frequentie

Medewerkers

Informeren

Kwartaalmeeting

4x per jaar

  

Intranet

Dagelijks

  

kortsluiting/ zeepkist

1x per maand

 

Interactie

Teamsoverleg

per team wisselend/ eigen invulling

  

Dagstart/ Scrums

per team wisselend/ eigen invulling

  

ontwikkelgesprekken

2x per jaar

  

Toolbox

1x per maand

 

Feedback geven

MVO-enquete

1x per 3 jaar

  

MTO

1x per 3 jaar

RvC

Verantwoorden

Overleg directie

5 tot 6x per jaar

 

Informeren

Overleg MT

1x per jaar

 

Betrekken

Overleg OR

1x per jaar

Aandeelhouders

Verantwoorden

AVA

1x per jaar

 

Informeren

Jaarverslag

1x per jaar

 

Betrekken

MVO-enquete

1x per 2 jaar

Strategische Samenwerkpartners

Samenwerking

Overleg

1x per maand

Klanten

Informeren

Websites

Dagelijks

 

Betrekken

Nieuwsbrief

1x per kwartaal

 

Relatiebeheer

Portal

Dagelijks

 

Dienstverlening

Social Media

Dagelijks

 

Samenwerking

Klanttevredenheid

Periodiek

  

Bezoeken

Periodiek

  

Dialoog

naar behoefte

  

MVO-enquete

1x per 3 jaar

Leveranciers

Relatiebeheer

Website

Dagelijks

 

Samenwerking

Gesprekken

Periodiek

 

Informeren

RFI/RFP

Periodiek

 

Compliance

Leveranciersbeoordeling

1x per jaar

  

MVO-enquete

1x per 2 jaar

Marktpartijen

Informeren

Website

Dagelijks

 

Privacy & Security

Berichtenverkeer

Dagelijks

Overheden

Informeren

Website

Dagelijks

 

Vergunningen

Jaarverslag

1x per jaar

  

MVO-enquete

1x per 5 jaar

Toezichthouder

Informeren

Website

Dagelijks

 

Verantwoorden

Jaarverslag

1x per jaar

  

KCD

1x per 2 jaar

  

Inspecties

Periodiek

  

Informatieverzoeken

Periodiek

Energiesector

Samenwerking

Werkgroepen

Periodiek

 

Kennisuitwisseling

Ledenraad

Periodiek

Maatschappelijke organisaties

Samenwerking

Website

Dagelijks

 

Betrekken

Jaarverslag

1x per jaar

  

Gesprekken

Periodiek