Onze kerntaak en de SDG’s

Onze kerntaak is en blijft zorgen voor veilige, betrouwbare en betaalbare energie voor iedereen, nu en in de toekomst. Het delen, uitdragen en toepassen van onze kennis op dit gebied zien onze stakeholders (waaronder klanten) als een belangrijke toegevoegde waarde (SDG 7).

Daarnaast is de manier waarop we dat doen van groot belang voor onze stakeholders: non-discriminatoir, inclusief, voor onze klanten en medewerkers en met de belangen van de bewoners en het bedrijfsleven in het oog. Economische groei en volwaardige werkgelegenheid zijn daarbinnen belangrijke voorwaarden. En ook dat we het voortouw nemen in duurzame bedrijfsvoering en dit zoveel mogelijk toepassen voor onze eigen directe omgeving. Om onze impact daarin te kunnen vergroten, kiezen we zo veel mogelijk voor samenwerkingsverbanden met aanpalende partijen. Deze doelen zijn geborgd in de andere 3 SDG’s: 8, 12 en 17. 

Aanvullend op onze duurzaamheidsdoelen is dat we naast het beperken van onze eigen CO2-uitstoot, ook impact kunnen maken op de CO2-footprint van onze stakeholders (SDG 13).

Highlights

SDG 7
Het aantal gasaansluitingen is in 2021 voor het eerst gedaald, terwijl de energietransitie voor gasloze woningen nog echt op gang moet komen.

SDG 8
De uitstroom van personeel is in 2021 sterk gedaald. Juva blijkt een aantrekkelijke werkgever te zijn. De uitstroom is grotendeels afhankelijk van het aantal medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

SDG 12
De afvalstromen zijn in 2021 toegenomen, wat het gevolg is van toenemende activiteiten.

SDG 17
De hoge klanttevredenheid is in 2021 nog verder gestegen naar gemiddeld een 8,1.