Lerende organisatie (BBL)

Dit jaar zijn we gestart met de Juva academy. Dat is ons intern programma waarbij we monteurs volgens het Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-traject opleiden. In 2021 zijn drie monteurs dit traject gestart.

Om ons werk als netwerkbedrijf nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren hebben we goed opgeleide vakspecialisten nodig. 

Om te komen tot voldoende vakspecialisten in de functies van allround monteurs en meettechnici binnen Juva leiden we (naast werven) actief op door middel van BBL-trajecten, ook wel bekend onder de noemer "inzet leerling-monteurs". We starten allereerst met het opleidingsprogramma Elektra. 

In de Juva Academy gaan we met elkaar leerlingen opleiden en begeleiden. De leerling gaat 1 dag in de week naar school en is 4 dagen in de week bij ons aan het werk om het vak te leren. Via meerdere leidinggevenden hebben we al namen van collega's in de functie van allround monteur en meettechnicus doorgekregen die het leuk vinden om een leerling in het werk te begeleiden.

Wat is er anders ten opzichte van de huidige manier van opleiden?

Een leerling start op Juva niveau. De activiteiten die de leerling conform studie (Monteur Laagspanningsdistributie) dient uit te voeren, worden omgezet naar werkpakketten in diverse teams bij Anexo en Westland Infra. De leerling wisselt iedere X aantal maanden van team aan de hand van het opleidingsplan per leerling waarin de werkpakketten zijn opgenomen. Dit met als doel nieuwe kennis/ervaring van het vak opdoen om zo ook uiteindelijk alle examens te kunnen behalen. 

Door bovenstaande aanpak zijn we als organisatie beter in staat om alle activiteiten, die vereist zijn voor het afronden van de studie, gericht aan te bieden. Daarnaast bieden we de leerling op deze manier ook de mogelijkheid om een volledig beeld te krijgen van de diverse werkzaamheden (en bijbehorende functies) binnen Juva. Naast het leren van technische kennis en vaardigheden en uiteraard de veiligheid, is er aandacht voor het (verder) ontwikkelen van de sociale vaardigheden. 

Heeft de leerling de startkwalificatie (Monteur Laagspanningsdistributie) behaald? Dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken waar de leerling het beste tot zijn recht komt binnen Juva. Mogelijk in combinatie met de vervolgstudie 1e Monteur Middenspanningsdistributie. Op dit moment voeren we met geïnteresseerden kandidaten gesprekken en zullen we per oktober aanstaande van start gaan met meerdere leerlingen in het Juva Academy opleidingsprogramma Elektra.