De bijdrage en ontwikkeling van Anexo

Anexo B.V. is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van N.V. Juva, opereert in de vrije markt en concurreert met andere bedrijven in het segment van de energiegrootverbruikers. Anexo voegt waarde toe aan bedrijven die meer inzicht, grip en sturing willen op energiemanagement vanuit kosten, duurzaamheid en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en opereren landelijk. Deze schaal is ook nodig voor verdere groei en ontwikkeling.

Binnen de visie van Juva is de missie van Anexo: het leveren van een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het succes van onze klanten door een strategische partner te zijn, waarbij we op eenvoudige en betrouwbare wijze inzicht geven in energiestromen en meedenken in het realiseren van (technische) oplossingen voor een duurzame procesvoering.

Het energiesysteem van de toekomst beweegt zich richting lokale energieclusters. Dit betekent een systeem van zelfstandig functionerende microgrids die gekoppeld worden aan een Multi-Commodity Smart Grid. Voor Anexo ligt de grootste kans in de grote opgave voor het digitaliseringproces dat hiervoor noodzakelijk is. Dit betekent het slim maken en/of gebruiken van hardware, het inrichten van een datamanagement- en besturingssysteem, inclusief cyber security en privacy-maatregelen en het ontwikkelen van adequate management- en controlsystemen, controle rooms inclusief algoritmes en AI. Hiervoor moeten we met partners samenwerken en ons vooral richten op valide real-time data ontsluiting en goed functionerende hardware.

Ontwikkelingen binnen het meetbedrijf

Anexo heeft in 2021 op alle fronten weer een mooie groei doorgemaakt, zowel in aantal projecten, klantportfolio als in omvang van personeel. Ondanks de uitdagingen die corona met zich meebracht, kon ons werk gewoon doorgaan dankzij de inzet, samenwerking en veerkracht van alle medewerkers. Vanaf januari 2021 zijn we binnen de organisatie ook ruimte en budget vrij gaan maken voor Ontwikkeling & Vernieuwing. Drie medewerkers richten zich volledig op nieuwe ontwikkelingen en innovaties en nemen hierin de lead. Dit heeft onder meer een nieuw dashboard opgeleverd, gebaseerd op real time data. Daarnaast heeft het team ook een heel goed overzicht gecreëerd van de huidige stand van zaken in de energietransitie. Dat geeft ons een scherp inzicht in wat er al gerealiseerd is, welke behoeften er zijn en wat onze rol en positie daarbij is en naar de toekomst kan zijn.

Snelle data

Voor een belangrijke keyaccount zijn wij in 2021 gevalideerde kwartierwaarden gaan rapporteren. Een omvangrijke opdracht en we zijn er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. Het leveren van snelle data en het meten van energiestromen zal in de toekomst steeds belangrijker worden, doordat energiesystemen van centraal naar decentraal gaan en er steeds meer verschillende energiebronnen benut worden. De systemen zijn daardoor minder voorspelbaar en snelle data kan dan helpen bij de sturing en regeling.

Strategische samenwerking

In 2021 is Anexo een strategische samenwerking aangegaan met een collega-meetbedrijf waarbij Anexo als onderaannemer de meetdiensten faciliteert. Wij geloven erg in samenwerking en zien dat als onmisbaar instrument voor de energietransitie waar dit een goed voorbeeld van is.

Projecten

In 2021 weer mooie projecten mogen uitvoeren en zijn er mooie strategische samenwerkingen tot stand gekomen met nieuwe klanten en partners. Zo hebben we bij diverse klanten mooie middenspanningsprojecten mogen uitvoeren. Zo hebben we bij een van onze klanten een compleet nieuw betreed baar transformatorstation geplaatst. Een station voorzien van driesmoorspoelen, bedoeld om een eventuele kortsluitstroom te beperken. En om de bedrijfszekerheid te verhogen, zijn er aanvullende beveiligingen aangebracht om de temperatuur, oliedruk en olieniveau van de spoelen te bewaken.

Bij een andere klant hebben we maar liefst drie 2.000kVAtransformatoren op hun dak geplaatst. Samen met drie olie lekbakken en een 20kV-installatie werd alles door een kraan de lucht in gehesen.

We hebben bij de Oostelijke Randweg in De Lier vleermuis vriendelijke verlichting geplaatst. Met gebruik van speciaal ontwikkelde lampen waar vleermuizen minder gevoelig voor zijn, de Bat-lamp, én lichtmasten met een lichtpunthoogte van 6,0 meter in plaats van de gebruikelijke 8,0 meter lichtmasten zorgen we ervoor dat vleermuizen veilig vliegen naar hun volgende bestemming.