Verschillende manieren voor het melden van misstanden

Vertrouwenspersoon

Als er dan toch misstanden zijn zoals bijvoorbeeld discriminatie, pesten of intimidatie kan iedereen terecht bij onze vertrouwenspersoon. Daarmee borgen wij een sociaal-veilige werkomgeving. Ook als er problemen zijn van persoonlijke aard kan men zich wenden tot onze vertrouwenspersoon. Zo kan in een vertrouwelijke setting een probleem bespreekbaar worden gemaakt. Overigens draagt ook onze fysieke omgeving bij aan de sociale veiligheid van medewerkers. De open kantooromgeving moedigt samenwerking en transparantie aan. 

Klokkenluidersregeling

Voor medewerkers die misstanden willen melden, hebben we een klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om de drempel om zaken te melden, te verlagen.