Privacy & Security

Op het gebied van privacy en de bescherming van privacy zien we dat we steeds meer leven in een data-gedreven samenleving. Naast het gemak dat we daardoor ervaren en de businessmodellen die we creëren en die op data zijn gebaseerd, moeten we ook oog hebben voor de grote risico’s die dit met zich meebrengt, zoals datalekken, identiteitsdiefstal en cybercriminaliteit. Er wordt steeds meer gehandhaafd op de naleving van de AVG, middels de Richtlijn politie & justitie en de Gedragscode Netbeheerders.

Een tweede trend betreft digitaal onrecht. Waarbij we zien dat profilering, discriminatie in de hand kan werken, zoals we hebben gezien bij de toeslagen affaire. Maar ook illegale datahandel en hacking kunnen voorkomen.

Om te komen tot een goede bescherming van onze gegevens en de netten die passen binnen het energiesysteem van de toekomst, hebben we binnen Juva in 2021 stappen genomen om te digitaliseren. Vanuit het programma cyberweerbaarheid bereiden we Juva en Westland Infra Netbeheer voor op deze ontwikkelingen door maatregelen te nemen om weerbaarder te zijn tegen digitale bedreigingen. Voorbeelden zijn:

  • Onze medewerkers bewust te maken van de dreigingen en het juiste gedrag

  • De veiligheid van onze systemen te verhogen

  • Actief te zoeken naar kwetsbaarheden

  • Ons voor te bereiden op calamiteiten binnen het cyberdomein