Organisatie

Wij zijn ons continue bewust van het vraagstuk hoe we een duurzame energievoorziening willen en kunnen ontwikkelen. Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur creëren voor een duurzame energievoorziening. En daarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen. Onze regionale netwerken voor gas, elektriciteit en warmte vormen hiervoor de solide basis. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Met deze uitdaging is het doel van Juva op de lange termijn helder. Een duurzame bedrijfsvoering is meer en meer de license to operate voor de glastuinbouw. Deze kennis stellen wij ook ter beschikking buiten de glastuinbouw. Ons bestaansrecht is daarmee primair en direct gekoppeld aan het verduurzamingsvraagstuk in het algemeen en voor een deel aan het voortbestaan van de tuinbouw in de thuisregio in het bijzonder.