De rol van MVO binnen de bedrijfsvoering van Juva

Wij dragen als netwerkgroep bij aan een leefbare samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit.

Lees meer ›De rol van MVO binnen de bedrijfsvoering van Juva

Organisatie

De vraag of het wel nodig is een duurzame energievoorziening te ontwikkelen, heeft inmiddels plaats gemaakt voor de vraag hoe we dat gaan doen. Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur te creëren voor een duurzame energievoorziening.

Lees meer ›Organisatie

Aandeelhouders en deelnemingen

Juva werkt aan een integraal duurzaam energiesysteem dat ons verzorgingsgebied dekt. Daarnaast stellen we ondernemers in staat om hun energiesystemen slim en duurzaam in te zetten door stuurinformatie beschikbaar te maken.

Lees meer ›Aandeelhouders en deelnemingen

Onze werkmaatschappijen Westland Infra Netbeheer, Capturam en Anexo

Westland Infra Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in de regio.

Lees meer ›Onze werkmaatschappijen Westland Infra Netbeheer, Capturam en Anexo

Samenvatting in cijfers

Lees meer ›Samenvatting in cijfers

Onze visie en strategie

Om de energietransitie op gang te helpen en te houden, hebben we een langjarig commitment nodig van leveranciers en afnemers.

Lees meer ›Onze visie en strategie

Het creëren van waarde voor mens en omgeving

Als netwerkbedrijf heeft Juva een belangrijke rol te vervullen voor de maatschappij en de welvaart van de regio waarin wij werkzaam zijn.

Lees meer ›Het creëren van waarde voor mens en omgeving

Over het stakeholdersonderzoek en materialiteit

De samenhang tussen onze activiteiten, bedrijfsdoelen, kernwaarden en de SDG’s wordt weergegeven in ons waardecreatiemodel.

Lees meer ›Over het stakeholdersonderzoek en materialiteit

De Sustainable Development Goals (SDG's)

Om onze impact inzichtelijk te maken en structuur te geven, hebben wij van de 17 Sustainable Development Goals vier doelen geselecteerd waaraan we vanuit onze kernwaarden kunnen bijdragen.

Lees meer ›De Sustainable Development Goals (SDG's)

Duurzame en betaalbare energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Lees meer ›Duurzame en betaalbare energie