Onze strategie

Samen voor duurzaamheid

We kunnen het niet alleen. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken is samenwerking essentieel. Wij geloven in de kracht van samenwerking om impact te hebben op de verduurzaming van de regio.

Samenwerking bedrijfsonderdelen

Westland Infrastructuur Netbeheer brengt de ervaring in van veilige en betaalbare netwerken met een hoge mate van beschikbaarheid, gebaseerd op een afweging van risico’s, kosten en prestaties. Onderdeel daarvan is het aanleggen en onderhouden van netwerken en de storingsdienst met korte hersteltijden.

Anexo brengt de ervaring in van meten, regelen, verdelen en verhandelen (faciliterend) van energiestromen en ontwikkelt door de dynamiek in de commerciële omgeving nieuwe producten en diensten die bijdragen aan het nieuwe systeem. Anexo heeft landelijke schaal nodig om dit efficiënt te kunnen doen.

Capturam is de innovator op het gebied van de verdeling van nieuwe energievormen, zoals geothermie, restwarmte, waterstof en groengas. Capturam zorgt ervoor dat duurzame ideeën concrete vorm krijgen. Het bedrijf is het innovatieve verlengstuk van Westland Infra Netbeheer en daarmee voornamelijk regionaal georiënteerd.

Juva verbindt Westland Infrastructuur Netbeheer, Capturam en Anexo tot één geheel en zorgt voor voldoende mensen, middelen en materialen. Juva zorgt voor ICT-systemen die verandering mogelijk maken en een duidelijke (externe) communicatie die laat zien hoe wij werken aan het nieuwe distributiesysteem: veilig, samenwerkend en maatschappelijk verantwoord.

Samenwerking met partners

De uitdaging van de energietransitie is dusdanig groot dat Juva die klus nooit alleen kan klaren. Daarom zoeken wij samenwerking met tal van andere partijen, zoals klanten, leveranciers en overige stakeholders. Samenwerking is bovendien nodig om draagvlak te creëren en om kosten en risico’s te beperken. Het concept van Warmtesysteem Westland is daarvan een mooi en illustratief voorbeeld, dat landelijk veel aandacht krijgt. Lees hier meer over in Hoofdstuk 9.

Samen met medewerkers

Zonder onze medewerkers kunnen we dit niet waarmaken. Daarom hebben wij de laatste jaren geïnvesteerd in een moderne en dynamische bedrijfscultuur. Daarin voelen mensen die relevantie zoeken in hun dagelijkse werkzaamheden zich goed thuis. Lees hier meer over in Hoofstuk 7.

Samen met duurzame oplossingen

Ook onze eigen footprint staat centraal in de keuzes die wij maken als individuen. Duurzaam omgaan met onze omgeving en de middelen die ons ter beschikking staan draagt ook bij aan het collectief. Lees hier meer over in Hoofdstuk 8.