Duurzame en betaalbare energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn. Kortom om te kunnen leven, wonen en werken. Ook om te ontwikkelen, is energie onmisbaar. Iedereen moet gebruik kunnen maken van energie. De huidige manier van energieopwekking kan niet blijven voortbestaan. Grondstoffen uit fossiele bronnen worden schaars of veroorzaken onwenselijke bijeffecten, zoals het uitstoten van broeikasgassen of aardbevingen en bodemdaling zoals in Groningen.

Energie opgewekt uit duurzame bronnen moet daarom verder onderzocht worden. Daarvoor zijn nog steeds een goede infrastructuur en technologische vooruitgang noodzakelijk, zonder dat er ook maar iemand wordt uitgesloten van energie.

Als Juva werken wij dagelijks aan een leefbare en duurzame samenleving en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken. De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zien wij als grootse uitdaging voor de komende decennia.