Duurzame consumptie en productie (SDG 12)

Verzeker duurzame consumptieve patronen en productiepatronen. Hoofddoel 2030: meer produceren met minder, zorgen voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

We moeten zuinig zijn op onze hulpbronnen en deze zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen om minder te verbruiken en te komen tot duurzame keuzes.

Nadenken over hoe je eigen consumptie als bedrijf minder of duurzamer kan, moet standaard onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan kritisch zijn op eigen energieverbruik, duurzaam opwekken van energie, hoe voedselverspilling tegengegaan kan worden, duurzame producten in het bedrijfsrestaurant aanbieden, inzetten op elektrisch vervoer en hoe om te gaan met afvalstromen. Maar ook hoe eigen medewerkers daar een bijdrage aan kunnen leveren