Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Vanuit onze missie hebben we een mooie taak te vervullen binnen de energietransitie. Bijdragen aan die taak is ook één van de belangrijke redenen waarom werknemers voor een baan kiezen bij Juva of bedrijven een samenwerkingsverband met ons aangaan. Wij werken graag met intrinsiek gemotiveerde medewerkers, leveranciers en partners om onze doelen in gezamenlijkheid te behalen.

Onze arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zijn goed. We bieden iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen waarbij etnische achtergrond, geloof, sekse of geaardheid geen enkele rol speelt. Veel van onze medewerkers komen uit de regio, maar ook uit de grote steden om ons heen. Wij zijn het toonbeeld van een multi-culturele-samenleving waar de onderlinge verschillen elkaar juist versterken.

Wij geven ook graag invulling aan dit gegeven vanuit ons werkgeverschap en ons partnerschap. In 2019 was er met name bij technici sprake van een vraagmarkt, waardoor we met name voor deze beroepsgroep een andere wervingsstrategie hebben toegepast. Hierdoor kunnen we ook de moeilijk vervulbare vacatures goed invullen.