Gelijke behandeling van klanten

Wij behandelen onze klanten non-discriminatoir: iedereen krijgt onder dezelfde condities toegang tot onze netwerken. Naast dat het kunnen beschikken van een betrouwbare energievoorziening in Nederland een basisrecht is, gaan wij hier bij voorkeur verder in. Ook voor de toekomstige ontwikkelingen in de energievoorzieningen vinden wij het belangrijk dat bijvoorbeeld duurzame warmte breed beschikbaar komt en niet alleen voor de ‘happy few’.

Digitaal Service Platform

Om ervoor te zorgen dat klanten snel en efficiënt aangesloten worden, heeft Westland Infra Netbeheer zich in 2019 bij het Digitaal Service Platform (DSP) aangesloten. Samen met aannemers gaan we ervoor zorgen dat we de klantvraag snel in behandeling nemen. Het DSP voorziet in een portal, waar klanten de voortgang van hun aanvraag kunnen volgen. Dit zorgt voor meer transparantie in het aanvraag proces en daarmee een hogere klanttevredenheid.

Nieuw CRM-systeem

De invoering van een nieuw CRM-systeem moet bijdragen aan het verder verhogen van de klanttevredenheid, doordat we onze relaties daarmee gerichter en dus adequater kunnen informeren. Voor de zakelijke klanten van Anexo stelt het ons in staat de dienstverlening verder te verbeteren, door goed in te kunnen spelen op de klantvraag en een actieve bijdrage te leveren aan de invulling van de (duurzaamheids-)strategie van onze klanten. In 2019 is een functioneel ontwerp gemaakt voor het nieuwe CRM-systeem.