Onze visie en strategie

Om de energietransitie op gang te helpen en te houden, hebben we een langjarig commitment nodig van leveranciers en afnemers. Daarvoor is het essentieel dat marktpartijen samenwerkingsvormen gaan opzetten en zich realiseren dat marktwerking daarin ondergeschikt is. Door klanten te laten participeren in de keten, kunnen we gezamenlijk efficiënte oplossingen tot stand brengen en ontstaat het nodige langjarige commitment.

Strategisch partnership

Juist in Westland wil Juva lokale projecten, gebaseerd op lokale bronnen, realiseren. Ons inziens is het belangrijker dan ooit om bij dit soort initiatieven de klant centraal te stellen. Wat heeft die klant nodig en hoe kunnen wij daarop inspelen? We moeten af van de oude ‘nutsgedachte’ waarbij het aanbod het uitgangspunt is. Het vraagstuk van de afnemer moet leidend zijn in onze plannen en projecten. Wanneer wij daaraan geen bijdrage kunnen leveren, is er op termijn voor ons geen rol van betekenis weggelegd. Daarom wil Juva vanuit de traditionele klant-leveranciersrelatie doorgroeien naar een strategisch partnership met onze afnemers.