Organisatie

De vraag of het wel nodig is een duurzame energievoorziening te ontwikkelen, heeft inmiddels plaats gemaakt voor de vraag hoe we dat gaan doen. Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur te creëren voor een duurzame energievoorziening. Waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Onze regionale netwerken voor gas, elektriciteit en in de toekomst warmte vormen hiervoor de solide basis. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Met deze uitdaging is het doel van Juva op de lange termijn helder. Een duurzame bedrijfsvoering zal de license to operate gaan vormen voor de glastuinbouw. Deze kennis stellen wij ook ter beschikking buiten de glastuinbouw. Ons bestaansrecht is daarmee primair rechtstreeks gekoppeld aan het verduurzamingsvraagstuk en voor een deel aan het voortbestaan van de tuinbouw in de thuisregio.