Stimuleren lokale economie

Daar waar mogelijk werkt Juva samen met lokale partijen en wordt er lokaal ingekocht. Daarnaast ondersteunen wij de lokale samenleving door verschillende projecten en initiatieven te sponsoren.

Jaarlijks ondersteunen we de regionale publiekstrekkers Varend Corso en Kom in de Kas Westland en organiseren we het MKB Energiek Ontbijt voor het MKB Westland in ons eigen kantoorpand. We zijn partner van Tomatoworld en World Horti Center. En we sponsoren de Voedselbank Westland met voedselpakketten en steunen Make a Wish door de wens van een ziek kind (uit het Westland) uit te laten komen.

En met onze deelname aan Beursvloer Westland geven wij lokale organisaties en initiatieven een steuntje in de rug. Zo realiseerden wij in 2019 een mooie ‘match’ met een kinderdagverblijf. Door onze overgang naar een paperless office hadden wij briefpapier over. Drukkerij Van Deventer heeft dit overschot verwerkt tot tekenblokken voor een kinderdagverblijf.

Strenge richtlijnen

Met de aanschaf van materialen en diensten houden wij naast de technisch belangrijke specificaties ook rekening met milieuaspecten. Binnen de ruimte die de (Europese) regelgeving ons biedt, zoeken we bij gelijke geschiktheid leveranciers die zoveel mogelijk in de regio zitten.