Veiligheid voor omgeving en goed onderhoud assets

Wij verlangen van medewerkers dat ze veilig werken en bieden de mogelijkheden (tijd en middelen) om zich te bekwamen op het gebied van een veilige houding en veilig gedrag.

Veilig meldingsklimaat

Omdat voorheen veiligheidsincidenten niet altijd gemeld werden, heeft Juva in 2019 extra aandacht besteed aan een veilig meldingsklimaat. Leidinggevenden leerden hoe zij daarvoor een goede voedingsbodem kunnen creëren. Voor het melden van incidenten hebben we een app ontwikkeld en introduceerden we de ‘melding van de maand’ (foto?), waarbij de melder een cadeaubon ontving. Mede hierdoor steeg het aantal meldingen.

We dragen de boodschap uit dat fouten maken mag en dat we daarvan juist kunnen en moeten leren. Dit is extra belangrijk omdat we binnen Juva veel kansen en verantwoordelijkheden geven aan jonge medewerkers.

Veiligheidsgedrag training

In 2019 hebben wij onze training veiligheidsgedrag geëvalueerd en geüpdatet en zijn we overgestapt naar een andere hercertificeringspartner. Doel daarvan is om te blijven leren en nog veiliger te gaan werken. Persoonlijk leiderschap ten aanzien van veiligheid ongeacht welke rol of positie die je bekleed binnen de organisatie, blijft het uitgangspunt.

Opleiding

Aantal deelnemers

Slagings-percentage

VCA

24

100%

VIAG

34

100%

BEI

75

99%

BHV

45

100%

Intense

0

100%

Logistiek

1

100%

Verkeer

8

100%

Totaal

187

99,8%

Werkplekinspecties

Volgens de richtlijnen van de VCA (de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) voeren wij maandelijkse werkplekinspecties uit. Deze werkplekontmoetingen zetten we ook in om medewerkers en functies met elkaar te verbinden. Naast de vaste zaken is dit juist een gelegenheid om een goed gesprek te voeren en misstanden of juist positieve ervaringen te delen. De vastlegging geschiedde in een formulier, maar in 2019 heeft Juva daar een app voor ontwikkeld. Deze nieuwe manier van werken draagt bij aan een gemakkelijkere werkwijze en een betere kwaliteit van de inspectie.

Persoonlijke ontwikkeling

Juva geeft medewerkers ruimte en middelen om zich te ontwikkelen. Om persoonlijke groei te stimuleren en een aantrekkelijke werkgever te zijn, stellen wij een ruim opleidingsbudget beschikbaar voor functie- of carrièregerichte opleidingen. In dat kader bieden wij met het programma PIT medewerkers mogelijkheden om sneller te groeien. PIT staat voor Professionals in Transitie en daagt jonge professionals uit om meer uit zichzelf te halen. Het programma omvat verschillende onderdelen en werkvormen, zoals een persoonlijkheidstest, presentaties, discussies, opdrachten en clinics. In 2019 namen 15 medewerkers deel aan PIT. Ook zijn wij één van de founding fathers van Horti Heroes. Binnen dit initiatief hebben wij diverse medewerkers de kans geboden om over de grenzen van organisaties heen, samenwerkingsverbanden aan te gaan en ideeën uit te werken tot nieuwe marktkansen.