Een veilig energiesysteem

Grijs gietijzer

In 2019 vond in Den Haag een ernstige gasexplosie plaats, veroorzaakt door een scheur in een gasleiding van grijs gietijzer. Sinds 1994 is het leggen van dergelijke leidingen verboden en in 2010 hebben de regionale gasnetbeheerders een programma opgesteld om dit type leidingen versneld te vervangen. Westland Infra Netbeheer is daar al ver mee gevorderd en eind 2022 zullen naar verwachting alle leidingen vervangen zijn. Tot die tijd worden alle leidingen van grijs gietijzer jaarlijks gecontroleerd: een werkwijze die wij al hanteerde, maar nu landelijk verplicht is gesteld aan alle gasnetbeheerders.

Transparantie is bij een onderwerp als dit erg belangrijk en daarom heeft Westland Infra Netbeheer op de website een plattegrond geplaatst, waarop te zien is waar de laatste grijs-gietijzeren-leidingen liggen.

Governancecode Veilige Energienetten

Eind 2019 ondertekenden de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Netbeheer Nederland de governancecode Veilige Energienetten. Deze code heeft als doel om nog intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid. In 2020 gaan wij de afspraken die in de code zijn vastgelegd, verder implementeren in onze bedrijfsvoering.